Persberichten

AA
Volledige erkenning voor voedselveiligheid
Dat deze Autoriteit er zo snel is kunnen komen is zeker ook de verdienste van het Europees Parlement. Weinig deed in het najaar van 2001 vermoeden dat de Autoriteit inderdaad bij de aanvang van 2002 van start zou gaan. Omdat de standpunten van Parlement, Raad en Commissie te ver uit elkaar dreigden te lopen, werd mede op initiatief van Europarlementslid Bart Staes vorig jaar november een 'preconciliaire' onderhandelingsronde gehouden. De Europese parlementsleden kwamen samen met federaal minister van Magda Aelvoet (Volksgezondheid & Consumentenzaken), op dat moment voorzitter van de Raad, en Europees Commissaris David Byrne (Gezondheid & Consumentenzaken) tot een akkoord. Dit akkoord behelsde onder meer de transpante werking van de Autoriteit - alle adviezen worden openbaar gemaakt -, de oprichting van een netwerk met gekende laboratoria op (inter)regionaal niveau en de vernietiging van diervoeder dat niet aan de veiligheidsvereisten voldoet. Verder is dit agentschap verantwoordelijk voor het activeren van een systeem van snelle waarschuwingen bij onregelmatigheden. Zo kan de verspreiding van schadelijke producten snel worden stilgelegd. Deze Autoriteit - voorlopig nog in Brussel gehuisvest - is, tot slot, verantwoordelijk voor de traceerbaarheid binnen de voedselketen. Deze maatregel moet het giswerk naar de identiteit van de vervuiler, zoals bv. tijdens de dioxine/PCB-crisis in België, uitsluiten.
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?