Persberichten

AA
Volledig verbod op het klonen van dieren en hun nakomelingen voor voedsel goedgekeurd


De milieu- en landbouwcommissie van het Europees parlement stemde vandaag over de ontwerpvoorstellen van de Europese Commissie over het klonen van dieren (1). De groenen zijn tevreden met de stemming die een volledig verbod op klonen en het op de markt brengen van vlees van gekloonde dieren en hun nakomelingen instelt, alsook de wettelijke basis daarvoor versterkt. Europees parlementslid Bart Staes onderhandelde dit dossier voor de groenen: "Europarlementsleden hebben vandaag voor een stevige Europese wetgeving gestemd die de terechte bezorgdheden rond klonen en het gebruik van klonen en hun nakomelingen in de voedselproductie aanpakt."


De beide commissies versterkten het zwakke voorstel van de Europese Commissie door het tijdelijke moratorium om te buigen tot een volledig verbod en, wat cruciaal is, er ook voor te zorgen dat dit ook van toepassing is op de nakomelingen van gekloonde dieren omdat daar het gevaar tot achterpoortjes schuilt.


Staes: "Het is geweten dat dieren die gekloond worden, dienen om mee te fokken. De kloontechnieken zijn immers extreem duur.  Ze worden dus niet verwerkt tot voeding, terwijl hun nakomelingen wel op ons bord kunnen komen. Indien er enkel een verbod op het klonen van dieren voor voedsel zou zijn, kan er nog steeds gekloond worden om dan hun nakomelingen te gebruiken in voedsel."


Het gestemde rapport zorgt er ook voor dat de wettelijke basis verandert van een richtlijn naar een verordening. Dat wil zeggen dat deze Europese wetgeving uniform en direct implementeerbaar is in alle EU lidstaten, zodat voor iedereen dezelfde regels en een gelijk speelveld gelden. Om zeker te zijn dat de regels goed toegepast worden, stemden de Europarlementsleden ook over het invoeren van maatregelen voor de traceerbaarheid van gekloond voedsel.


Staes: "Er bestaan grote bezorgdheden met betrekking tot gekloonde dieren, zowel rond de impact op de genetische diversiteit en dierenwelzijn. Het zou onverantwoord zijn om dit zomaar te negeren. Ik hoop dan ook dat dit rapport gesteund zal worden door het voltallig Europees Parlement tijdens de volgende plenaire vergadering. Daarna starten de onderhandelingen met de lidstaten."

 

(1) http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2013/0433(COD) Stemming milieu- en landbouwcommissie: 82 stemmen voor, 8 tegen en 8 onthoudingen

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?