Persberichten

AA
Vliegtuigpassagiers voortaan beter beschermd

Het Europees Parlement stemde vandaag over een wetgevingsvoorstel dat de bestaande Europese regels over rechten van vliegtuigpassagiers herziet. Dit is een opsteker voor de consumenten en een aanzienlijke verbetering van wat de Europese Commissie initieel voorstelde, dat vooral op maat van de luchtvaarmaatschappijen geschreven werd.

Volgens het Commissievoorstel zouden passagiers slechts vergoed worden vanaf wanneer hun vlucht minstens vijf uur vertraging heeft. Dit terwijl het Europees Hof van Justitie recent nog beslist heeft dat passagiers vergoed moeten worden vanaf drie uur.

Bart Staes, Europees Parlementslid voor Groen: “We zijn blij dat het Europees Parlement hierin het Hof van Justitie gevolgd heeft, maar we zijn van mening dat een gedeeltelijke vergoeding mogelijk moet zijn voor vertragingen vanaf een uur.”
Het Europees Parlement verengde ook de definitie van ‘buitengewone omstandigheden’ die de luchtvaartmaatschappijen misbruiken om geen compensaties te moeten betalen en zorgde er ook voor dat passagiers hun rechten niet verliezen wanneer luchtvaartmaatschappijen failliet gaan. Luchtvaartmaatschappijen zullen moeten aantonen dat ze voldoende maatregelen namen om passagiers te vergoeden bij annulering van hun vlucht in geval van failliet.

Staes: “Versterkte rechten zijn alleen maar effectief als ze goed geïmplementeerd worden. Vandaar ons goedgekeurde voorstel om een onafhankelijk bemiddelingsorgaan op te richten dat tussenkomt bij conflicten tussen maatschappij en passagier.”

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?