Persberichten

AA
Visserij protocol EU-Marokko wordt niet verlengd
Het visserijpartnerschapsakkoord tussen Marokko en de Europese Unie wordt niet verlengd met één jaar. Eurparlementslid Bart Staes (Groen!) is verheugd over dit besluit van het Europees Parlement: "Het akkoord betekent een enorme verspilling van belastingsgeld en draagt bij tot het verwoesten van de visvoorraden."

Het EP sprak zich vandaag uit over de verlenging met één jaar van het Protocol bij het EU-Marokkaanse visserijpartnerschapsakkoord. Volgens een evaluatierapport van de Europese Commissie is het akkoord niet economisch, noch ecologisch. Volgens de juridische dienst van het EP schendt het akkoord het internationaal recht.

Het akkoord betekent een economisch verlies voor de Unie. Staes: "Elke geïnvesteerde euro van de 36 miljoen euro die de Unie jaarlijks aan Marokko uitbetaalt, levert een negatief rendement op van 0,83€. Het is zowat het meest inefficiënte en meest verkwistende akkoord van alle lopende bilaterale visserijakkoorden."

Bovendien wordt het internationaal recht met voeten getreden. Staes: "Niet alleen vissen de Marokkanen en Europese reders in de wateren van de Westelijke Sahara, wat een schending is van de soevereiniteit van de Westelijke Sahara. Door het uitbuiten van de natuurlijke rijkdommen van de Westelijke Sahara, in weerwil van de belangen en de wensen van de Sarawi, schendt Marokko een tweede keer het recht."

Staes: "Een verderzetting van het akkoord, zou bovendien enorme schade toebrengen aan de regionale visvoorraden. Dat druist in tegen de duurzame visserijpraktijken die de Europese Unie momenteel tracht in te voeren in het kader van de hervorming van het Europese visserijbeleid ."
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?