Persberichten

AA
Vijftig Vlaamse ondernemingen krijgen doelstelling 1-subsidies in Henegouwen
Europarlementslid Bart Staes voelde de Commissie aan de tand over de delocalisatie van West-Vlaamse bedrijven naar de Waalse provincie Henegouwen. De toekenning van doelstelling 1-steun aan Hainaut leidt immers tot de verhuis van ondernemingen die reeds jarenlang zijn gevestigd in de aangrenzende provincie West-Vlaanderen. De betrokken bedrijfsleiders erkennen dat een eventuele verhuis volledig afhankelijk is van het al dan niet verwerven van doelstelling 1-subsidies. Indien de bedrijfsleiders geen Europese steun krijgen, zouden ze actief blijven in West-Vlaanderen. Om in aanmerking te komen voor de subsidies moeten ze een maatschappelijke zetel hebben in Henegouwen. Eurocommissaris Michel Barnier voor regionaal beleid onderkent het delocalisatieprobleem. Daarom heeft de Commissie nieuwe regels goedgekeurd inzake de Structuurfondsen waarin "specifieke bepalingen zijn opgenomen om mogelijke problemen in verband met de verplaatsing van bedrijven aan te pakken". De financiële plafonds voor investeringen in steungebieden werden verlaagd, waardoor "de kans zal verkleinen dat regio's tegen elkaar zullen opbieden". Bovendien is zowel in de richtsnoeren als in de Structuurfondsenverordening de voorwaarde opgenomen dat een gesubsidieerde investering minimaal vijf jaar ter plaatse moet blijven bestaan. Staes zal de Commissie vragen om alsnog een onderzoek in te stellen naar de beweegredenen van West-Vlaamse ondernemingen om al dan niet activiteiten te ontplooien in Henegouwen. De Commissie stelt zelf uitdrukkelijk dat "er een bijzonder belang (is) als een onderneming die wordt verplaatst op de huidige of toekomstige locatie uit overheidsmiddelen word gesteund".
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?