Persberichten

AA
Verwondering over uitblijven gecoördineerde aanpak BSE-crisis
Volgens een raming van commissaris Franz Fischler zal het Europees verbod op dierenmeel zo'n 4,5 miljard euro kosten. Daarnaast moet ook een budget worden uitgetrokken voor de verwerking van afgekeurde runderen. Ter compensatie van de BSE-schade werken de vijftien EU-lidstaten intussen zeer uiteenlopende steunmaatregelen uit. Europarlementslid Bart Staes wijst de Commissie en de Raad erop dat deze nationale maatregelen leiden tot concurrentievervalsing. Tijdens het vragenuurtje verwonderde hij zich erover dat nog steeds geen uniforme BSE-regeling bestaat voor de Europese Unie. Woensdagavond deelde de Raad mee "bewust te zijn van de risico's op concurrentievervalsing die kunnen worden veroorzaakt door de systemen van schadeloostelling voor inzameling en verwijdering van risicomateriaal en het embargo van december 2000 op dierenmeel". Daarom vroegen de landbouwministers aan de Commissie om het BSE-dossier op te volgen en indien nodig de gepaste voorstellen uit te werken. Een rapport over de nationale steunmaatregelen en de uitwerking van gepaste maatregelen is in de maak. En de Raad zal niet nalaten de hoogste prioriteit te geven aan het onderzoek van deze voorstellen wanneer hij ervan op de hoogte wordt gebracht. "De tijd begint echt te dringen. Totnogtoe overheerst het Titanic-gevoel waarbij het orkest - Commissie en Raad - rustig blijft spelen en het publiek - veehouders, vleessector en consumenten - tenonder gaan in een kakafonie van nationale maatregelen," aldus Staes. In antwoord op z'n eerste vraag, dinsdagavond, naar een gecoördineerde aanpak had landbouwcommissaris Fischler nog laconiek verwezen naar de gemeenschappelijke marktverordening voor rundsvlees en de meldingsplicht voor fiscale en parafiscale maatregelen. Over een gemeenschappelijke Europese aanpak bleef hij vaag. Fischler: "Als nationale of regionale gezagsdragers hierover chaos veroorzaken, is het aan hen om dit op te lossen."
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?