Persberichten

AA
Verschuif belastingdruk om verspilling grondstoffen te voorkomen

De landen in de Europese Unie moeten hun belastingstelsel anders inrichten, door belasting op inkomen te verschuiven naar belasting op vervuiling en verspilling van kostbare grondstoffen. Daartoe besloot het Europarlement vandaag. Het voorstel is onderdeel van een pakket over het efficiënter omgaan met grondstoffen. Europees parlementslid Bart Staes (Groen) stemde van harte in met dit pakket.

“Het is slim economisch en ecologisch beleid om dat te belasten waar je weinig van hebt. Als je tegelijkertijd de belasting op arbeid verlaagt, dan levert dat ook nog extra banen op,” aldus Staes.

Volgens Staes moeten we veel zorgvuldiger omgaan met onze natuurlijke rijkdommen. Dan kan onze economie meer welvaart creëren met minder grondstoffen: “Sla de jaarverslagen van grote bedrijven als AkzoNobel, Bekaert of Unilever er maar op na. De stijgende grondstofprijzen leidden vorig jaar tot fors lagere winst. Toch houdt zo'n driekwart van de bedrijven in Europa nog geen rekening met de risico's van grondstofschaarste en de stijgende grondstofprijzen.” Volgens Staes kunnen de juiste prikkels bedrijven en consumenten ertoe aanzetten om slimmer met grondstoffen om te gaan.

De Groenen in het Europees Parlement dringen al langer aan op concrete doelen en gecoördineerde Europese maatregelen die het efficiënt omgaan met schaarser wordende grondstoffen regelt. Een aantal van deze voorstellen nam het Europarlement vandaag over. Zo moeten de Europese landen volgens het Europees Parlement zo snel mogelijk aantonen hoe ze van plan zijn om voor 2020 alle milieuschadelijke subsidies af te schaffen.

Volgens berekeningen van het Nederlandse 'Planbureau voor de Leefomgeving' levert het afschaffen van deze schadelijke subsidies Nederland vijf tot tien miljard euro per jaar op. “Het mes snijdt dus aan twee kanten met dit voorstel: we besparen miljarden uit de schatkist én we krijgen er schonere lucht en een vermindering van broeikasgassen voor terug”, aldus Staes.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?