Persberichten

AA
Veolia bespaart half miljard euro aan belastingen via agressieve fiscaliteit

De Franse multinational Veolia, bekend van afvalverwerking, waterleveranties en nutsactiviteiten, bespaarde de laatste vijf jaar liefst een half miljard euro een belastingen dankzij allerlei fiscale spitstechnologie. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd rapport dat werd gemaakt in opdracht van de Europese groene fractie. Volgens Europees Parlementslid Bart Staes nog maar eens een bewijs dat “de EU nu echt werk moet maken van een effectieve strijd tegen agressieve belastingontwijking en allerhande belastingparadijzen”.

Staes: “Veolia brak meerdere wetten en komt hier dus mee weg, net als alle andere multinationals. Europese landen verliezen al decennia miljarden en miljarden per jaar, hetgeen in tijden van besparingsbeleid wraakroepend is. Dit valt gewoon niet meer goed te praten ten aanzien van de miljoenen burgers en KMO's die braaf hun belasting betalen. Het is die laatste categorie bedrijven die voor  80% van de  jobs in de EU zorgt, niet de  multinationals."

Staes: "Een multinational als Veolia werd groot mede dankzij contracten in de nutsector, dus contracten met allerlei overheden, maar slaagt er tegelijkertijd wel op geheel legale wijze al jaren in geen belastingen te betalen en zal dat de komende jaren waarschijnlijk ook niet doen. Het draait zogezegd al sinds 2002 met verlies. Is dat de befaamde Corporate Social Responsibility? Echt? Het mag dan legaal zijn, moreel verheffend is het andermaal niet."

"Dit zoveelste voorbeeld van belastingontwijking op grote schaal toont opnieuw aan dat de EU country-by-country reporting nodig heeft, want met ruim 2700 dochterbedrijven waarvan de gegevens van een kleine 100 openbaar zijn, is opnieuw duidelijk dat meer transparantie een basisvoorwaarde is voor meer fiscale rechtvaardigheid. De EU heeft ook nood aan een Common Consolidated Tax Base (CCCTB) om een gelijk speelveld te creëren, alsook aan een geharmoniseerde belastingvoet voor vennootschappen van bijvoorbeeld 25%."

“Het tegenovergestelde is momenteel aan het gebeuren: een race naar de bodem en naar het land dat het laagste tarief aanbiedt.  Burgers moeten weten dat hun overheden zo moedwillig al vele jaren tientallen miljarden per jaar mislopen. Dat is kortzichtig én gevaarlijk beleid. Het gaat ten koste van overheidsinvesteringen in publieke diensten en infrastructuur. Het leidt tot besparingsbeleid, en dat op zich leidt weer tot een minder goed investeringsklimaat, hetgeen desastreus is voor de maatschappelijke samenhang, maar ook niet prettig is voor bedrijven. Iedereen verliest!"

Klik hier voor het rapport

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?