Persberichten

AA
"Unizo moet kmo's correct voorlichten over de gevolgen van TTIP"

"UNIZO, de Vlaamse organisatie voor kleine en middelgrote ondernemingen, moet alles in het werk stellen om hun leden correct voor te lichten over de potentiële gevolgen van TTIP, het beoogde vrijhandelsakkoord tussen de EU en de VS. Net kmo's zorgen voor het grootste aandeel van de jobcreatie en welvaart in België." zo stelt Europees parlementslid Bart Staes vandaag aan de vooravond van een belangrijke stemming over TTIP in het EP. "Nu wordt door de Europese Commissie en andere voorstanders van TTIP geregeld creatief omgesprongen met cijfers om mensen te overtuigen. Eén van de laatste demagogische trucjes is te stellen dat TTIP goed zal zijn voor kmo's. Quod non: uit de cijfers en argumenten die ik analyseerde blijkt eerder het omgekeerde."  

Staes publiceert vandaag de korte brochure 'Foute Handel, Mythes over TTIP - Waarom Groen zich verzet tegen het vrijhandelsakkoord tussen de EU en de VS' om kmo's en burgers te informeren. Uit een studie van PricewaterhouseCoopers (PWC) bleek dat dit soort vrijhandelsverdragen geen prioriteit vormen voor zaakvoerders van kmo's. Dat is ook niet zo verwonderlijk: zij hebben geld noch mankracht om zich hiermee bezig te houden, in tegenstelling tot multinationals op wiens maat TTIP dan ook onderhandeld wordt.

Staes was erg ontgoocheld toen UNIZO begin mei 2015 samen met de werkgeversorganisaties VBO, Boerenbond en Voka een pro-TTIP standpunt innam: "Uit de economische realiteit en de cijfers blijkt dat TTIP absoluut niet in het voordeel van Kkmo's zal werken. "

Arnaud Deplae, directeur van de studiedienst van de Waalse middenstandsorganisatie UCM zei begin mei 2015 samen met het gehele maatschappelijke middenveld dat de risico’s voor kmo's “enorm” zijn. Ook de werkgeversorganisatie Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) is bij monde van NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws ongerust: “Het akkoord biedt vooral voordelen voor de grote exporterende bedrijven. Voor onze leden, micro-ondernemers en kmo’s die niet uitvoeren, zie ik niet meteen voordelen. Zij lopen bovendien het risico dat ze verdrukt zullen worden door multinationals.” Vorige week nog kwam de Duitser Hans-Jürgen Völz van de Duitse kmo-koepel BVMW op een door de groenen georganiseerde TTIP-conferentie verklaren dat "de TTIP-onderhandelingen de belangen van kmo's onvoldoende in overweging nemen" en dat "de Europese Commissie en Business Europe meer gefocust zijn op multinationals".

De realiteit is dat slechts tussen de 0,4 en 0,6 % van onze kmo's exporteren naar de VS. Dit vertegenwoordigt amper een aandeel in de totale omzet van de Belgische kmo's. Beweren dat TTIP goed zou zijn voor Belgische kmo's is dus een schijnargument. Onze kmo's werken vooral voor de Belgische markt en hun export is gericht op Europese landen. Zij hebben geen nood aan TTIP maar wel onder andere aan een betere toegang tot kredieten, een goed functionerende Europese interne markt met eerlijke belastingen voor iedereen. Sterker nog, er zijn vele argumenten die er op wijzen dat vrijhandelsakkoorden als TTIP een concurrentieel nadeel zullen opleveren voor kmo's."

Staes: "Ik roep dan ook de Vlaamse kmo-organisatie Unizo op de feiten uit mijn brochure te erkennen en zich kritischer op te stellen ten opzichte van TTIP."     

 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?