Persberichten

AA
Uitstel voor meer CO2-rechten geeft het Europese emissiehandelssysteem opnieuw zuurstof

Vandaag stemde het Europees Parlement voor het uitstellen — backloading — van de veiling van 900 miljoen aan CO2-rechten. Dit geeft het emissiehandelssysteem opnieuw zuurstof, hoewel structurele maatregelen noodzakelijk zijn. “Zonder deze backloading operatie was het emissiehandelssysteem op sterven na dood”, aldus Bart Staes, Europarlementslid voor Groen, “nu kunnen we er nieuw leven in blazen.”

De hoeksteen van het Europees klimaatbeleid is al maanden bedreigd door de overvloed aan CO2-rechten. Het prijskaartje dat aan vervuiling hangt, is daarom veel te laag, wat investeringen en innovatie in de groene energie sector tegenwerkt.

Staes: "De CO2-handel zou duurzame innovatie, groene energie en koplopers in de industrie moeten belonen. Dit is nu helaas niet het geval, met de kost van een ton CO2-uitstoot die nu ongeveer gelijk is aan die van een hamburger. Met deze extreem lage CO2-prijs wordt vervuilen niet ontmoedigd en blijven investeringen in een groene economie uit. Die investeringen zijn nodig om banen te creëren en klimaatverandering tegen te gaan. Bovendien worden bedrijven die tijdig geanticipeerd hebben op het ETS en investeringen in vergroening hebben gedaan hiervoor niet beloond en kunnen vervuilende bedrijvende ongestraft verder gaan."

Vandaag heeft het Europees Parlement eindelijk ingestemd met een reddingsboei voor de CO2-markt onder de vorm van backloading, die de veiling van 900 miljoen CO2-rechten uitstelt. Deze maatregel is hard nodig en heeft vanwege tegenkantingen van het rechts-conservatieve deel van het Europarlement onnodig veel vertraging opgelopen.

Staes: “Dit is echter maar een eerste stap in het herstellen van het emissiehandelssysteem. Alleen structurele oplossingen, zoals verhoging van de Europese doelstelling om CO2-uitstoot terug te dringen en het uit de markt halen van het overschot aan CO2-rechten, zullen effectief zijn op de langere termijn."

Na de stemming in het Europarlement zal de Raad van ministers waarschijnlijk op 16 december formeel instemmen met het voorstel tot backloading.


GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?