Persberichten

AA
TTIP: paniek in het Europees parlement

De voorzitter van het Europees Parlement, de Duitse sociaaldemocraat Martin Schultz, besliste dinsdagnamiddag 9 juni om de stemming van het rapport over het vrijhandelsverdrag TTIP uit te stellen en deels terug te verwijzen naar de handelscommissie INTA. Het gaat om het rapport van de eveneens Duitse sociaaldemocraat Bernd Lange, dat een eerste algemene opinie van het EP over de aan de gang zijnde onderhandelingen moest verwoorden. In overleg met de voorzitter van de Handelscommissie Lange besloot Schultz dat 216 amendementen te veel van het goede was. Europees parlementslid Bart Staes (Groen) denkt dat het de beide sociaaldemocraten iets te heet onder de voeten werd. Het debat vindt overigens wél gewoon plaats morgenvoormiddag. 

Bart Staes reageert kwaad: "We stemmen wel vaker over meer dan 200 amendementen. Het gaat hier vooral om één amendement, namelijk dat ene dat investeringsbescherming ISDS verwerpt. Er waait duidelijk een wind van paniek door het parlement, en dan vooral bij de sociaaldemocratische S&D fractie." De Europese Groenen hadden met anderen een amendement ingediend dat ISDS in TTIP volledig verwerpt. Dit amendement leek grote steun te krijgen van sociaaldemocratische Europarlementariërs. Daardoor dreigde het een meerderheid te halen en dat zou tegen het zere been zijn van de liberalen en christendemocraten die TTIP en ISDS met hand en tand verdedigen.

Nu moet de Handelscommissie van Schulz een compromis zien te vinden. Staes hoopt dat de sociaaldemocraten niet toegeven aan de druk van hun coalitiegenoten. “In de Handelscommissie moesten de sociaaldemocraten al een compromis slikken dat vervolgens niet door de hele fractie gesteund werd. Het zal nu vooral moeilijker worden om een compromis te vinden. Tenzij de liberalen en christendemocraten hun ISDS-hobby opgeven.”

Staes: "Wat Schultz en zijn kornuiten hier doen, getuigt van machtsmisbruik. Dit is een zoveelste ongehoorde actie van Schultz die zich samen met zijn christendemocratische vrienden van de EVP steeds meer als de nomenclatura van dit parlement gedragen. Ze hebben hun parlementsleden niet onder controle, en willen vermijden dat er een stemming plaats zou vinden die negatief uitpakt voor TTIP." 

Staes: "Men weet zeer goed dat er een groeiende weerzin ontstaat bij de publieke opinie, bij het maatschappelijk middenveld rond dit zogenaamde vrijhandelsverdrag, dat de potentie heeft om democratische spelregels te herschrijven en een onevenredig grote macht toe te kennen aan Big Business. Met name het arbitragemechanisme (ISDS) bleek een splijtzwam binnen de S&D. Schultz en Lange wilden vermijden dat deze verdeeldheid via een hoofdelijke stemming te zichtbaar zou worden. Dat de sociaaldemocraten nu eindelijk eens de kant van burgers kiezen! Het is anders aan de civiele samenleving, ngo's, vakbonden, mutualiteiten en experts te danken dat het Europees parlement beseft dat men deze neoliberale agenda niet langer zo maar door onze strot kan duwen."

De Europese Commissie (EC) onderhandelt sinds de zomer van 2013 namens de Europese Unie over TTIP. De 28 lidstaten van de EU gaven een mandaat aan de Commissie voor deze onderhandelingen. Als de Commissie tot een akkoord komt met de VS, dan moeten de lidstaten (de Raad) en het Europees Parlement akkoord gaan met het eindresultaat voordat het verdrag in werking kan treden. Cecilia Malmström, Commissaris voor Handel, moet zich dus verzekeren van voldoende steun van de lidstaten en het EP tijdens de onderhandelingen. Het Europees Parlement verwierp in 2012 nog het ACTA-verdrag nadat er een verdragstekst voorlag.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?