Persberichten

AA
Transactietaks is goed voor Europees crisisbeleid

Na meer dan tien jaar campagnes van maatschappelijke organisaties en groene partijen, komt Europa na de stemming vandaag in het Europees Parlement weer een stap dichter bij de invoering van een financiële transactietaks. Europees parlementslid Bart Staes (Groen) roept de ministers van financiën op om nu ook hun verantwoordelijkheid te nemen.

De strijd voor een rechtvaardigheidscorrectie binnen de structureel weinig belasting betalende financiële sector is nog niet gestreden. Staes: "De Europese Commissie lanceerde vorig jaar een concreet voorstel om een financiële transactietaks (FTT) in te voeren. In mei keurde een meerderheid van het EP dat voorstel in aangescherpte vorm goed. Zo kan de FTT niet zo makkelijk meer worden ontweken. Bovendien zou een belangrijk deel van de FTT-opbrengst besteed moeten worden aan sociaal beleid, ontwikkelingssamenwerking en klimaataanpak."

Staes: "De schoonheid ervan is dat die FTT een win-win situatie zou opleveren. Die zou enerzijds de miljardenwinsten van de financiële sector afromen en de geschatte jaaropbrengst van 57 miljard euro ten goede laten komen aan afkalvende Europese en nationale begrotingen (tweederde Europees, een derde nationaal). Anderzijds betekent de FTT een soort van regulering omdat die meer risicovolle financiële transacties en speculatie afremt."

Het werd helaas duidelijk dat enkele lidstaten zoals Groot-Brittannië en Zweden een pan-Europese FTT niet wilden steunen. Maar begin oktober maakte Europees Commissaris voor belastingen, douane en fraudebestrijding Algirdas Semeta bekend dat elf lidstaten wél bereid zijn om via zogenaamde "versterkte samenwerking" te gaan voor de invoering van een financiële transactietaks. Het Europees parlement moet hiervoor toestemming verlenen en deed dat ook in een stemming vandaag.

Staes: "De bal ligt nu weer in het kamp van de ministers van Financiën. Zij moeten laten zien dat ze de wens van de meerderheid van het EP én Europese burgers respecteert. Als een grensoverschrijdende FTT in de EU eenmaal is ingevoerd, kan dat ook bijdragen aan de invoering van een mondiale FTT. Dan is het gedaan met naar elkaar wijzen en zo alles bij de status quo te laten. Deze coalition of the willing kan een tegenmacht bieden tegenover het vernietigende geweld dat uitgaat van de financiële markten."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?