Persberichten

AA
Temperatuurdoelstelling Klimaatverdrag Parijs betekent uitdoven fossiele industrie tegen 2050

Eindelijk heeft de internationale gemeenschap met het Klimaatverdrag van Parijs een opvolger voor het Kyoto Protocol. Dit akkoord is de grootste stap op klimaatgebied in twintig jaar. Europees parlementslid Bart Staes (Groen) reageert verheugd: "Dit is de historische aftrap voor het verdwijnen van de fossiele industrie. Iedereen beseft goed dat dit akkoord 'slechts' de start is van een nieuw, wereldwijd energiebeleid, van het heroriënteren van onze economie. Maar het is wel het einde van het fossiele tijdperk en het begin van een nieuw tijdperk. Vanaf nu moet alles er op gericht zijn om te desinvesteren in de fossiele industrie en moeten olie, steenkool en gas zoveel mogelijk in de bodem blijven."

Staes: “Dit klimaatakkoord heeft de potentie om de wereld te veranderen. Het is cruciaal voor de transitie naar een mondiale duurzame economie en geeft burgers en bedrijven die voorop willen lopen op het gebied van duurzame innovatie en investeringen de zekerheid waar ze al jaren om vragen. Parijs laat zien dat als landen en politieke leiders willen samenwerken, we de grote problemen van onze tijd het hoofd kunnen bieden. Dit akkoord laat vooral ook zien dat de jarenlange strijd van burgers en de civiele samenleving niet voor niets is: burgerschap doet er toe.”

Het 'Verdrag van Parijs' zal in 2020 in werking treden. Nu zijn het 37 landen die actie moeten ondernemen tegen klimaatverandering, straks zullen het er dus ongeveer 195 zijn. Staes: "Dat is simpelweg goed nieuws. En uiteraard had de tekst altijd beter gekund, maar het is een historische stap als vrijwel heel de wereld zich committeert aan het aanpakken van klimaatverandering.”

Het nieuwe akkoord stelt dat we de temperatuurstijging ver onder de twee graden moeten houden. Anderhalve graad moet nagestreefd worden. Dat laatste is noodzakelijk willen we zeker zijn dat er geen eilanden in de zee verdwijnen. De nu toegezegde nationale klimaatplannen (INDC's) garanderen nog niet dat we die doelstelling halen, want zoals de wetenschap vooraf zei, komen we eerder op een stijging van 3 graden uit.

Staes: "Deze toezegging houdt in dat zeker ook de EU meer moet gaan doen. We hebben ons beleid namelijk altijd op een temperatuurstijging van twee graden afgesteld en op de zwaar achterhaalde gedachte dat we de enigen zijn die strijden tegen klimaatverandering. De EU zal haar klimaat- en energiedoelstellingen voor 2020 en 2030 moet bijstellen. De EU heeft beloofd om de CO2-reductie voor 2020 tot 30% op te trekken als de internationale gemeenschap ook inspanningen levert. Dit is nu het geval. Het akkoord zal concreet moeten betekenen dat we fossiele energie begraven tegen 2050. Het Europees Parlement kan er nog toe bijdragen dat het Emissiehandelssysteem ETS wordt gerepareerd, door de overtollige emmissie-certificaten te reduceren en deze na 2020 uit de handel te halen." 

"Ook België loopt al jaren achter op klimaatbeleid en zal de pas moeten versnellen. Zoals Groen-voorzitster Meyrem Almaci terecht zei na het akkoord van Parijs, zal ons land binnen een half jaar op een klimaattop het beleid moeten uitstippelen. Geen communautair gekibbel meer rond de uitvoering van dit klimaatakkoord."

Opvallend was dat in Parijs het proces relatief soepel verliep. Normaal gesproken zijn er altijd landen die dwars blijven liggen en al bezwaar maken bij het meest onbenullig procedureel voorstel. Deze week is dat volledig uitgebleven. Staes: "Dat heeft deels te maken met het feit dat het Franse voorzitterschap het diplomatiek knap gespeeld heeft. Deels. Want als iets ook helder is geworden in Parijs, is dat heel de wereld nu beseft dat we klimaatverandering zoveel mogelijk moeten tegengaan. En dat dat vanaf morgen moet gebeuren."

Bijna 200 landen gaan hun nationale klimaatplannen uitvoeren, die elke vijf jaar wetenschappelijk geëvalueerd worden. In 2018 zal gekeken worden in hoeverre de partijen op weg zijn om deze doelstelling te bereiken. Het nieuwe akkoord is hoe dan ook een steun in de rug voor het duurzame bedrijfsleven en de civiele samenleving. En het zijn niet alleen de toezeggingen in het verdrag die van belang zijn. Staes: "De afgelopen week zijn talloze nieuwe initiatieven gelanceerd en honderden miljarden aan geld voor onderzoek en duurzame projecten vrijgekomen. Investeerders die hun troeven op 'fossiel' hebben gezet, zullen zichzelf achter de oren krabben want hun aandelen zullen snel in waarde gaan dalen. Het einde van het fossiele tijdperk is een forse stap dichterbij gekomen. De wereld beseft dat het bittere noodzaak is om de aarde en vooral onze kinderen en kleinkinderen in bescherming te nemen."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?