Persberichten

AA
Syngenta ggo-schandaal bewijst failliet Europese risicoanalyse

Volgens onthullingen vandaag door de krant Le Monde, bevatten 6 genetische gewijzigde maïsvariëteiten (ggo's) die tussen 2008 en 2011 door de Europese Commissie werden goedgekeurd voor import, ook genetische modificaties die niet door agrochemie gigant Syngenta waren gemeld. Het bedrijf liet dit pas afgelopen zomer weten aan het adviesverlenende Europese agentschap, het European Food Safety Authority (EFSA) en de Europese Commissie. Europees parlementslid Bart Staes (Groen): "Dit schandaal illustreert precies hetgeen we al enkele jaren zeggen: de Europese risicoanalyse en de daaraan gekoppelde autorisatieprocedure rammelt en is niet gebaseerd op sound science zoals de ggo-lobby steeds weer beweert."

Staes: "Het nieuwe schandaal bewijst dat EFSA voor haar zogenaamd onafhankelijke wetenschappelijke risicoanalyse eigenlijk in het duister tast en zich volledig moet baseren op de data die de biotech-bedrijven aanleveren. Bovendien zijn die data niet openbaar waardoor elke onafhankelijke wetenschappelijke analyse uitgesloten is. Het is ronduit onverantwoord dat deze situatie blijft voortduren. De Europese Commissie staat de import van bepaalde ggo's toe, terwijl experten van verschillende lidstaten stellen dat de risicoanalyse door EFSA niet voldoet aan de beste wetenschappelijke standaarden."

Staes wees er gisteren nogmaals op dat er nood is aan een herziening van de Europese procedure voor het wel of niet toelaten van genetisch gewijzigde organismen (ggo's) van de teelt op de akkers én de import van ggo-producten en ggo-veevoeder.

Staes: "Dit is waar de Europese Commissie zich op moet focussen in plaats van het makkelijker te maken om ggo-producten op de Europese markten toe te laten." Gisteren verwierp het Europees Parlement een wetsvoorstel van de Europese Commissie rond de import van ggo's. Dat voorstel bepaalde dat Europese lidstaten volgens de zogenaamde opt-out regeling, op eigen houtje kunnen beslissen of ze wel of geen genetisch gemodificeerde voedsel en diervoeder willen toelaten op hun markt. Staes oordeelde dat "het nationaliseren van beleid dat bij uitstek Europees moet zijn, geen verstandige ontwikkeling is en indruist tegen de beginselen van de Europese interne markt."

Staes: "Het Syngenta-schandaal maakt duidelijk dat de Europese Commissie nu een moratorium moet instellen op de goedkeuring van ggo's, op zijn minst totdat de Europese autorisatieprocedure is verbeterd. Wat betreft de commerciële teelt van ggo's, waar ook een opt-out systeem werd voorgesteld, werd op 3 oktober duidelijk dat liefst 21 lidstaten (waarvan bij 2 landen, waaronder België, alleen enkele regio's) ervoor kiezen om geen ggo-teelten toe te laten op hun akkers. De politieke boodschap hiervan is dat een ruime meerderheid van de Europese landen en burgers geen 'biotech' willen eten. Er is sprake van een democratisch deficit, zo gaf zelfs Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker vorig jaar toe."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?