Persberichten

AA
Switch naar hernieuwbare energie stap dichterbij

Vandaag keurde het Europees Parlement twee rapporten goed over het integreren, verduurzamen en globaal meer competitief maken van de Europese energiemarkt (Energie Unie) en over het realiseren van meer interconnectiviteit tussen de energienetwerken van de lidstaten. Bart Staes, Europarlementslid voor Groen: "Deze grotere interconnectie kan er voor zorgen dat het gebruik van hernieuwbare energie centraal staat en een prioriteit wordt van lidstaten".

Eén aspect uit de nieuwe kaderstrategie rond de Energie Unie, is ervoor te zorgen dat lidstaten onderling beter verbonden zijn op het vlak van elektriciteit. Er zijn namelijk 12 lidstaten die het streefniveau van 10% nog niet bereikt hebben. Dit niveau van 10% betekent dat alle lidstaten minstens één tiende van hun eigen productiecapaciteit moeten verbinden met de netwerken van andere lidstaten.

Een betere elektriciteitsverbinding tussen lidstaten is een manier om de geopolitieke positie van de EU te verbeteren maar ook om de klimaat- en energiedoelstellingen te bereiken. Staes: "Als er weinig wind- of zonne-energie in België geproduceerd wordt, kan de groene energie vanuit andere landen zoals Duitsland geïmporteerd worden, maar daar zijn wel slimme netwerken voor nodig. Zo'n elektriciteitsnetwerk is cruciaal, omdat het grotere hoeveelheiden van verschillende vormen van hernieuwbare energie efficiënter kan opnemen."

Momenteel is het interconnectiviteitsplan nog te uniform.
Staes: "De vooropgestelde doelen kunnen beter op maat gemaakt worden voor elke regio. Hierdoor wordt er op lokaal niveau geanalyseerd wat er nodig is om het elektriciteitsnetwerk zo optimaal mogelijk te maken. Verder moet prioriteit gegeven worden aan projecten die de 'missing links' oplossen en moeten de best beschikbare technologieën worden ingezet om de impact op het milieu te minimaliseren."

België scoort hoog met 17% en kan dus gezien worden als één van de meest "verbonden" landen van de EU. Dit cijfer zal nog toenemen aangezien Elia, de beheerder van het Belgische transmissienet, verschillende projecten in de pijplijn heeft. Zo moet het Stevin-project ervoor zorgen dat de elektriciteit van offshore windmolenparken aangesloten kan worden op het vaste net.

Staes: "Dit is een goed voorbeeld van hoe het aankomende elektriciteitsraster beter benut zou kunnen worden. Ik ben verheugd dat het Parlement ermee instemt dat er betere, op maat gemaakte, onderlinge verbinding van de netten moet komen. Het is namelijk één van de grootste knelpunten van de EU om de switch naar hernieuwbare energie te maken". De vraag wordt nu dus in hoeverre de nieuwe interconnectoren in de toekomst groene stroom gaan vervoeren.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?