Persberichten

AA
Studie doorprikt groene claims economische herstelplannen Europa

De Europese investeringen voor economisch herstel zijn te gering en ze zijn ondanks dat iedereen er over spreekt, onvoldoende groen. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een wetenschappelijke studie 'A Green New Deal for Europe: Towards Green Change in the Face of Crisis', die het Duitse Wuppertal Institute in opdracht van de Europese groene fractie maakte. "De studie toont haarscherp aan dat veel Europese politieke partijen wel spreken over de noodzaak van groene investeringen, maar in de praktijk blijft dat 'koploper Europa' begint achter te lopen bij de rest van de wereld," zegt Europees parlementslid Bart Staes (Groen!).

"De eerste bevindingen van deze studie tonen aan dat we echt een serieus tandje moeten bijsteken als het gaat om investeringen in groene technologie. Een Green New Deal is essentieel om de naderende klimaatcrisis af te zwakken, om de noodzakelijke duurzame economische groei te realiseren en ons uit de economische crisis te helpen," aldus Staes.

Het recente Europese herstelplan investeert een povere 5 miljard euro en dan nog in oude vervuilende energiebronnen of het onzekere opslag van CO2 onder de grond (CCS) en amper in duurzame energietechnologie.

Staes: "De herstelprogramma's van de Europese Commissie en de lidstaten schieten tekort in omvang en in kwaliteit. Europa moet de reeds bestaande en zich snel ontwikkelende 'green tech economie' een zeer stevige duw in de rug geven. De economische herstelplannen in Europa moeten een groene kern hebben en geen groen jasje. Dat is voor de groenen de inzet van de Europese verkiezingen!"

Het gaat om sectoren die letterlijk en figuurlijk een duurzame toekomst hebben: innovatieve ecotechnologie in bijvoorbeeld waterzuivering, isolatie, afvalverwerking, nieuwe biochemie, CO2-arm transport en de ontwikkeling en inzet van duurzame energiebronnen. Staes: "Het oude economische model is eerst winst maken en dan de vervuiling opruimen. Het nieuwe economische model is winst maken door het milieu te vrijwaren van vervuiling en tegelijk mensen werk en inkomen te bieden."

Uit de eerste resultaten van een in opdracht van de Europese groene fractie gemaakte studie (het Duitse Wuppertal Instituut) blijkt dat de mondiale markt van deze eco-industrie nu al goed is voor 1000 miljard euro en tegen 2020 zal verdubbelen. In de EU bedraagt die markt 'maar' 270 miljard, ofwel 2,7 % van het BNP. De potentie voor duurzame groei en werkgelegenheid in deze sector is gigantisch, zo stelt het Wuppertal Instituut (met nu al 1,8 miljoen jobs in Duitsland alleen) nu ook China en andere groeilanden deze sectoren in een rap tempo ontdekken.

Bedrijfsleven Vlaanderen
Vandaag werd tijdens de World Summit Council on Climate Change in Kopenhagen een studie gepresenteerd waaruit blijkt dat forse investeringen in een serieus klimaatbeleid miljoenen nieuwe jobs opleveren. Het rapport 'Green jobs and clean energy economy' toont aan dat een combinatie van het juiste beleid en publieke-private investeringen in groene technologie veel meer werkgelegenheid oplevert dan als die bedragen in de fossiele industrie worden geïnvesteerd.

Cijfers uit de Wuppertal-studie tonen aan dat onze kritiek op de Europese herstelplannen juist zijn: de VS investeren ongeveer 2 % van het BNP in herstel van de economie en daarvan is zo'n 12 procent groen. China geeft ruim 7% van het BNP uit en daarvan is zo'n 38 % groen. Zuid-Korea zit op 80% aandeel in groene investeringen. De EU 27 geeft maximaal 1% uit van het BNP uit aan daarvan is hooguit 17% groen (er zijn grote verschillen per lidstaat en de effectieve bedragen zijn veel lager). In eigen land valt het ook bitter tegen, ondanks de groene praat van ministers als Hilde Crevits (CD&V): "België investeert zo'n 2,8 miljard dollar met een groen aandeel van quasi nul. Voor Vlaanderen is dat 1,18 miljard dollar met een groen aandeel van bijna 6 %." Volgens de VN moet dit aandeel op minstens 20% liggen.

Staes: "Een vergroening van de economie heeft de potentie om miljoenen nieuwe en duurzame jobs in Europa te creëren en levert een dividend dat voor iedereen van belang is, niet alleen voor een handvol aandeelhouders. De Europese Commissie raamt het aantal groene jobs vandaag al op 3,5 miljoen. 8 miljoen als je ook allerlei toeleveranciers meerekent."

Een investering van 120 miljard euro in hernieuwbare energie (1 procent van het Europese BNP) zal volgens een recente studie al ruim 2 miljoen nieuwe jobs opleveren. Een investering van 100 miljard euro per jaar in groene technologie kan in heel Europa ongeveer 5 miljoen jobs opleveren, waarvan de helft in de komende twee jaar.

(1) Het hele Wuppertal rapport zal in september klaar zijn. Enkele eerste bevindingen zijn hier te vinden: http://www.greens-efa.org/cms/topics/dokbin/287/287024.a_green_new_deal_for_europe_towards_gree@en.doc


GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?