Persberichten

AA
Strijd tegen conflictmineralen begint vorm te krijgen dankzij groenen in het Europees Parlement

Het Europees Parlement stemde vandaag in met voorstellen van Groen-Links collega parlementslid Judith Sargentini voor een ambitieus pakket van maatregelen om de handel in conflictmineralen tegen te gaan. Alle Europese bedrijven zouden moeten gaan rapporteren over de herkomst van de mineralen die ze gebruiken. Het Europees Parlement kiest voor een andere koers dan de Europese Commissie die de oren liet hangen naar de bedrijvenlobby door met een geheel vrijblijvend voorstel te komen voor slechts een handvol van de Europese bedrijven. Bart Staes, Europees Parlementslid voor Groen: "Een overwinning van mensenrechten op economische belangen!"

Staes: "Ongewild financieren Europese consumenten dood en verderf. Vrijwillige regels over conflictmineralen bestaan al jaren en brachten geen soelaas. Het menselijke leed is een globale politieke verantwoordelijkheid. Er is wereldwijde steun voor een bindend systeem getuige de speciaal gezant van de VN voor de mensenrechten in het bedrijfsleven John Ruggie en winnaar van de Sacharovprijs Denis Mukwege, maar ook de brede NGO-wereld (waaronder Amnesty International en Global Witness) en duurzame investeerders. Met bindende wetgeving zorgen we dat de hele Europese consumentenmarkt alleen conflictvrije producten importeert waardoor rebellen in landen als Colombia en Congo niet langer hun wapens bekostigen met clandestiene mineraalhandel."

In de Verenigde Staten werd al in 2012 bindende conflictmineralen wetgeving ingevoerd. Staes: "Als de twee grootste consumentenmarkten van de wereld samen werken om een einde aan de handel in conflictmineralen te maken, schonen we ook de Aziatische markt op. Willen bijvoorbeeld de producenten van smartphones in China nog aan ons leveren, moeten ook zij kijken of hun mineralen wel eerlijk gewonnen zijn."

De groenen dienden honderden amendementen in om ervoor te zorgen dat alle Europese bedrijven verplicht openheid van zaken geven over de herkomst van de mineralen die ze gebruiken. Zo kan een einde gemaakt worden aan de import van bloedmobieltjes. Het Europees Parlement zal nu met de lidstaten onderhandelen over de uiteindelijke wetgeving.

Staes: "Ik wil minister van Financiën Johan Van Overtveldt oproepen om de bedrijfsbelangen ondergeschikt te maken aan de vele mensenrechtenschendingen die conflictmineralen met zich meebrengen en ervoor te zorgen dat België een echt humaan gelaat krijgt. Dit is uiteindelijk het soort van structurele beleid dat de EU moet voeren om te zorgen dat landen niet voortdurend gedestabiliseerd worden, met migratiestromen als direct gevolg."

 

 


 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?