Persberichten

AA
Staes & Maes roepen de federale regering op om Gemeenschappen en Gewesten op te nemen in ministriële en technische onderhandelingsgroep IGC

De VU&ID europarlementsleden Nelly Maes en Bart Staes vernamen dat het ontwerp van samenstelling van de Belgische delegatie, zowel voor de ministeriële als voor de technische onderhandelingsgroep van de IGC, in tegenstelling tot vroeger niet voorziet in een zitje voor de gemeenschappen en gewesten.

Dit feit toont eens te meer aan dat de “Belgische machinerie” niet werkt. Op zich is het een farce dat de dag zelf van de start van de IGC-onderhandelingen de onderhandelingsgroep die België bij de IGC moet vertegenwoordigen nog niet is samengesteld.

Eens te meer blijkt dat de federale regering onderhevig is aan sterke interne spanningen en dat ze voorbijgaat aan de realiteit van “Gemeenschappen en Gewesten”.

De VU&ID europarlementsleden roepen de federale ministerraad, die naar verluidt dinsdagmorgen in zitting bijeenkomt om de definitieve samenstelling van beide delegaties te bepalen, dan ook op alsnog ervoor te zorgen dat Gewesten en Gemeenschappen, zoals vroeger, vertegenwoordigd zijn bij de IGC-onderhandelingen.

Maes en Staes wijzen erop dat het verdrag dat uit deze IGC zal voortkomen volgens de intern Belgische regels een gemengd verdrag is waarover de deelstaten mee moeten onderhandelen. Dit Verdrag zal achteraf ook de instemming moeten krijgen van het Vlaams Parlement en van de andere deelstaatparlementen. Indien de federale regering deze regels niet naleeft, dient de Vlaamse gemeenschap volgens VU&ID alle mogelijke juridische verhalen tegen de schending van de interne grondwettelijke regels in te stellen.

Indien er geen gunstige respons komt van de federale overheid vinden de VU&ID europarlementsleden dat het Vlaams Parlement nu reeds moet aangeven dat het niet zal instemmen met een uit een onwettelijke procedure voortvloeiend verdrag.
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?