Persberichten

AA
Staatsveiligheid mag Attac niet dwarsbomen
Attac is één van de voortrekkers in het debat over de Tobintaks en nam reeds meermaals deel aan een intergroep van het Europees Parlement over dit thema. Het vermeend initiatief van de Belgische staatsveiligheid is totaal ongepast. Elke vereniging heeft immers het grondwettelijk recht op vrije meningsuiting. Staes verwijst ook naar de standpunten van minister Didier Reynders en de Commissie om het politieke belang van de Tobintaks te benadrukken. Bijeenkomsten van organisaties zoals Attac dragen bij tot het publiek debat over een evenwichtige belasting van inkomsten uit arbeid en kapitaal. Volgens Staes moet de Staatsveiligheid onmiddellijk duidelijk maken of ze al dan niet verantwoordelijk is voor de boycot van het Attac-congres van zaterdag 10 maart. ________________________ Mededeling Attac-Vlaanderen DERDE CONGRES ATTAC VLAANDEREN AFGELAST ONDER DRUK VAN BELGISCHE STAATSVEILIGHEID? WIJ WILLEN EEN ONDERZOEK! Geachte, Het derde congres van Attac Vlaanderen kan op zaterdag 10 maart niet doorgaan in de zaal van het Onderling Beroepskrediet in Gent, omdat de eigenaar van deze zaal op 7 maart zijn instemming heeft ingetrokken, naar verluidt nadat hij "informatie" gekregen had van leden van de Belgische staatsveiligheid. Dit optreden van de staatsveiligheid is onaanvaardbaar, omdat het een aanslag is op de door de Belgische grondwet gewaarborgde vrijheid van meningsuiting. Het is uitgesloten dat de staatsveiligheid Attac niet kent, gezien de bekendheid van deze organisatie, die in Frankrijk werd opgericht na een oproep van de hoofdredacteur van het overbekende en gerenommeerde maandblad "Le Monde Diplomatique". De doelstellingen van Attac kan iedereen vinden op zijn website en meer informatie over de geplande acties kan iedereen lezen door een abonnement te nemen op de elektronische nieuwsbrief. Het is dus uitgesloten dat de staatsveiligheid niet weet dat Attac niet de bedoeling heeft illegale methoden te gebruiken om zijn programma te verwezenlijken. Iedereen heeft het recht te ijveren voor een wijziging van de grondwet en van de Europese verdragen, mits dat op een wettelijke manier gebeurt. Wanneer de staatsveiligheid probeert burgers te verhinderen gebruik te maken van dat democratisch recht, schendt ze de grondwet. Het is al onaanvaardbaar dat de staatsveiligheid burgers bespiedt, terwijl ze heel goed weet dat die niet van plan zijn een wet te overtreden. Het is echter totaal onduldbaar dat deze instelling zich het recht toeëigent burgers de mond te snoeren. Dat is fnuikend voor de democratie die alle belang heeft op het participatieve burgerschap en sociale bewogenheid. De staatsveiligheid treedt hier op als verdediger van de bestaande economische wereldorde. Toen de burgemeester van Harelbeke de rijkswacht wou inzetten om een staking in zijn eigen bedrijf te breken, heeft de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, Louis Tobback, hem terechtgewezen met de woorden: "De rijkswacht is geen bedrijfswacht". Vandaag gedraagt de staatsveiligheid zich op een analoge manier door te verhinderen dat wie het niet eens is met de neoliberale globalisering, een zaal vindt om te vergaderen. Ik hoop dan ook dat u niet zult nalaten alles te doen wat in uw macht ligt om een einde te stellen aan het ondemocratisch en ongrondwettelijk optreden van de staatsveiligheid. Ondergetekende, De Bosscher Lieve
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?