Persberichten

AA
Sociaaldemocraten steunen dan toch TTIP compromis onder druk van EP-voorzitter Martin Schulz

"De sociaaldemocratische S&D fractie en de christendemocratische EPP fractie sloten deze week nog maar eens een compromis over het private arbitragemechanisme ISDS (Investor-state dispute settlement). Dit toont aan dat men koste wat het kost de onderhandelingen over een overbodig en potentieel schadelijk vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS vooruit wil helpen. Gelukkig kondigen de Belgische Socialisten aan dat ze tegen dit compromis zijn, want het blijft fundamenteel ondemocratisch," reageert Bart Staes, Europees parlementslid (Groen).  

 

Nu EP-voorzitter Martin Schulz zijn compromis via loze beloften binnenhaalde, blijkt nu plots wél een stemming van het Europees parlement over TTIP op de plenaire agenda van volgende week mogelijk. Dit na het ondemocratische partijtje paniekvoetbal waarbij de stemming over TTIP tijdens de vorige plenaire zitting ter elfder ure eigenhandig door Schulz werd uitgesteld. Staes: "Zo gaat dat tegenwoordig: als je vreest je punt te verliezen dan stel je de verkiezing gewoon uit. Want er moest ten alle prijze vermeden worden dat het Europees parlement het TTIP rapport zou afkeuren, daarmee aangevend dat TTIP zeer omstreden is. In plaats van dat men gewoon de europarlementsleden laat stemmen over de vraag 'bent u voor of tegen ISDS?' maakt men er een tragikomedie van." 

 

Staes: "Schulz heeft vooral Duitse en Spaanse parlementsleden onder zware druk geplaatst om akkoord te gaan met het compromis. De vage en holle woorden die een zogenaamde hervorming van ISDS aankondigen zijn een doorzichtige poging van Schulz om tegemoet te komen aan Merkel en Big business.

 

De lobbygroepen van multinationals als Business Europe en the American Chamber of Commerce zullen tevreden zijn. Zij hebben altijd gesteld dat private arbitrage de beste manier is om regelgeving die hun toekomstige winsten kunnen schaden ongedaan te maken. De grote coalitie van christendemocraten en sociaaldemocraten blijkt hoe langer hoe meer de politieke vertegenwoordiging van big business, terwijl burgers verweesd achter blijven. Het zijn dit sort sociaaldemocraten als Schulz die een progressief Europa langzaam afbreken."     

 

De Europese groene fractie roept burgers, vakbonden, maatschappelijke en kerkelijke organisaties, regio's en TTIP-vrije gemeenten op om massaal hun volksvertegenwoordigers aan te spreken dit niet goed te keuren.


 

Staes: "Dit blijft een ondemocratisch en achterlijk middel. Het compromis van Schulz & co lijkt op het eerste gezicht tegemoet te komen aan al die critici van ISDS. Maar bij nadere beschouwing is het een lege doos en wil men gewoon de Europese Commissie helpen . Men wil ISDS vervangen door een 'nieuw systeem' zonder ook maar uit te leggen wat men daarmee bedoelt.  Maar welk systeem je ook bedenkt, in essentie gaat het erom dat multinationals  staten mogen aanklagen omdat die hen onwelgevallige wetgeving maken. En burgers of organisaties krijgen dat recht niet."

Staes: " Bovendien valt een internationaal tribunaal ook buiten de kaders van democratische controle. Er bevinden zich geen kiezers op internationaal niveau en wie gaat eventuele uitzinnige oordelen corrigeren? Dat Schulz schrijft dat private belangen de publieke belangen niet mogen ondergraven is een loze belofte, want er wordt geen enkele garantie geboden."      

 

Staes roept alle democratische collegae op om op woensdag 8 juli te stemmen voor het amendement  27 dat een totale verwerping van om het even welk ISDS-mechanisme inhoudt.

 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?