Persberichten

AA
Sociaal Europa stap dichterbij

Alle vrachtwagenchauffeurs, ook zelfstandige, zullen voortaan de nieuwe rij- en rusttijden moeten respecteren. Tenminste als het rapport, dat vandaag in de commissie Werkgelegenheid en Sociale zaken met een grote meerderheid werd aangenomen, ook door het voltallige Europese parlement in juni wordt goedgekeurd.

De nieuwe maatregelen zijn een belangrijke stap voorwaarts om de veiligheid en de gezondheid van personen die een mobiele werkzaamheid in het wegvervoer uitoefenen beter te beschermen. Waar aanvankelijk zelfstandige chauffeurs niet onder het voorstel zouden vallen, is met de stemming vandaag een onderscheid in statuut ongedaan gemaakt. Bart Staes, Groen! Europarlementslid is tevreden met de uitslag: "Als alle chauffeurs dezelfde rij- en rusttijden moeten respecteren, is van oneerlijke concurrentie geen sprake meer."

Door dezelfde gezondheids- en veiligheidsregels voor te stellen, geeft het Parlement een krachtig signaal, nl. dat het statuut van een werknemer geen rol mag spelen inzake veiligheidsvoorschriften.

Staes: "Chauffeurs kunnen met dit voorstel niet meer onder druk gezet worden door transportfirma's om schijnzelfstandige te worden of veel te lange dagen te kloppen. Europa kiest duidelijk voor gelijke rechten voor alle werknemers."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?