Persberichten

AA
Snellere schadeloosstelling EU-verkeersslachtoffers Zwitserland
Vakantievreugde durft al eens om te slaan in vakantieleed. De schadeloosstelling van verkeersslachtoffers in Zwitserland is daarvan een schrijnend voorbeeld. Lacunes in de Zwitserse wetgeving bieden de verzekeringsmaatschappijen de mogelijkheid om de toekenning van schadevergoedingen, voortvloeiend uit de burgerlijke aansprakelijkheid, gedurende een zeer lange tijd voor zich uit te schuiven. Deze bron van rechtsonzekerheid treft ook EU-onderdanen die het slachtoffer zijn van (verkeers)ongevallen in Zwitserland. Zij komen terecht in een juridische procedureslag zonder uitzicht op een vergoeding binnen een redelijke termijn. Eén van de slachtoffers is een onderdaan van de Belgische federatie. Zij wacht al jarenlang op een schadevergoeding van de Zwitserse verzekeringsmaatschappij Winterthur. Europarlementslid Staes stelde over dit dossier al vragen aan de Commissie, de Raad en de federale minister van Buitenlandse Zaken Michel. Volledigheidshalve vermeldde hij dat toenmalig commissievoorzitter Santer op 12 maart '98 en op 27 juli '98 op de hoogte werden gebracht van dit probleem door VTB-VAB-voorzitter, prof. dr. Eric Suy, en de toenmalige vice-premier Elio di Rupo. In antwoord op een eerste vraag had de Raad meegedeeld dat "de instellingen van de EU het probleem van langdurige beslechtingsprocedures in geval van verkeersongevallen in derde landen (hebben) erkend en bereid (waren) om het probleem aan te pakken met het voorstel voor de vierde richtlijn motorijtuigenverzekering". De vierde richtlijn biedt echter geen oplossing voor de nog lopende beslechtingsprocedures. Daarom vroeg Staes de Raad bijkomende initiatieven te nemen om een "snelle, billijke en redelijke oplossing" uit te werken voor de slachtoffers van de nog lopende langdurige beslechtingsprocedures. Zweden, momenteel voorzitter van de Europese Unie, beloofde het aanslepende probleem voor te leggen aan de president van Zwitserland, die vandaag te gast is in de hoofdstad Stockholm. Het VU&ID-europarlementslid had in z'n vraag verwezen naar de tussenkomst van de Franse president Jacques Chirac. In de aanloop naar de vierde richtlijn was Chirac naar Bern gevlogen om de jaarlijkse uitvoer van 50.000 Zwitserse flessen onder de soortnaam champagne stop te zetten, zoniet zou Frankrijk de richtlijn afkeuren. De aanpak van dit dossier staat in schril contrast met de aanslepende schadeclaims van EU-slachtoffers in Zwitserland. Staes vermeldde ook de tussenkomst van de Europese Unie en de Belgische federatie bij een soortgelijke schadeclaim vijftien jaar geleden én de recente initiatieven van Louis Michel, de Belgische minister van Buitenlandse Zaken. Staes hoopt dat de Zweedse tussenkomst een snelle oplossing mogelijk zal maken.
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?