Persberichten

AA
Selmayr: Parlement geeft Europese Commissie een blaam 


Een ruime meerderheid van het Europees parlement stemde vandaag voor een scherpe resolutie die zware kritiek uit op de Europese Commissie wegens de wijze waarop Juncker c.s. de aanstelling van secretaris-generaal Selmayr heeft geregeld. De parlementsleden roepen op om “de procedure voor de aanstelling te herzien” om zo de “mogelijkheid te bieden aan andere mogelijke geschikte kandidaten om zich kandidaat te stellen”.

Ook wil het parlement een snelle herziening om de procedures voor het aanstellen van Europese topambtenaren transparanter en meer toegankelijk te maken en dit voor eind 2018. De groene fractie maakte hiervoor reeds een voorstel.

Europees parlementslid Bart Staes, was een één van de drijvende krachten achter de resolutie en het parlementair onderzoek: “Op zijn minst is nu een duidelijke politieke lijn getrokken: Juncker en Oettinger kunnen niet meer volhouden dat de aanstelling perfect in orde was. Dit verdiende geen schoonheidsprijs en het ging ten koste van het aanzien van de Europees instellingen. Er zijn grenzen overschreden en het is triest dat iemand als Juncker en de Europese christendemocratische volkspartij niet lijken in te zien dat door hun eigenbelang laten prevaleren ze de EU beschadigen.”

Staes benadrukt dat de zaak-Selmayr, samen met enkele andere recente schandalen rond ethiek en transparantie, de reden was om uitstel te vragen voor het goedkeuring van de jaarrekeningen van de Europese Commissie: “Helaas steunden de sociaaldemocraten, liberalen en EVP ons hierin niet; het was nochtans de meeste geijkte en doeltreffende wijze om de politieke druk op Juncker hoog te houden.”

Staes: "De Europese Commissie heeft dit schandaal echt alleen maar aan zichzelf te verwijten. Zo’n belangrijke, politieke post op deze wijze invullen, op autocratische wijzen zoals Juncker dat meende te kunnen doen,  zonder enig respect voor procedures, past niet in een modern bestuursapparaat in de 21ste eeuw. Het toont aan dat als een politieke familie – in dit geval de EVP – zowat alle topfuncties bekleedt er een gebrek aan checks & balances ontstaat. Dit is koren op de molen van eurosceptici tijdens de verkiezingscampagnes van volgend jaar.”

Staes: "Wij werken er hard aan om Europese burgers ervan te overtuigen dat de EU hun belangen dient en om de mythe te weerleggen dat de ‘Brusselse bubble’ alleen bestaat uit een elitaire club die zichzelf bedient. De zaak-Selmayr heeft die taak weer wat lastiger gemaakt, maar men kan dit nog steeds herstellen en de benoeming heropenen. De vraag die Juncker en de 27 Europese commissarissen zich zouden moeten stellen is deze: is de carrière van Selmayr en het imago van Juncker echt belangrijker dan het imago en geloofwaardigheid van de hele EU?”

Staes wijst er nog op dat het open en transparant benoemen van topambtenaren voor alle EU-instellingen moet gelden en dus ook voor het EP: “ik heb daar al vele jaren geleden aanbevelingen voor gedaan. Want ook in eigen huis lopen daar helaas zaken mis door politieke topbenoemingen. Ik zal er op blijven hameren dat het EP deze kwestie nu eindelijk ook serieuzer gaat nemen.”   

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?