Persberichten

AA
Richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg schaadt de gezondheid
Voor wie zich graag in het buitenland wil laten behandelen, zijn nieuwe Europese regels in de maak. "Het voorstel is een vergiftigd geschenk", vindt Bart Staes, (Groen!) Europarlementslid, "en kan wel eens schadelijk zijn voor de gezondheid." De nieuwe richtlijn bevat zoveel onduidelijkheden dat de gezondheidssystemen (en niet in het minst het Belgische) zwaar onder druk komen te staan en biedt geen surplus aan de bestaande regelingen.

Iedereen heeft het recht op de beste zorgen, maar zoals de richtlijn nu in eerste lezing werd gestemd, lijkt vooral het medisch toerisme te worden aangemoedigd.
De Belgische gezondheidszorg is dermate goed uitgebouwd en van hoogstaande kwaliteit dat vele buitenlanders zich hier laten behandelen.
Groen! vindt dat gelijke toegang tot de beste gezondheidszorg dicht bij huis centraal moet staan. Door patiënten de mogelijkheid te bieden ook elders hun behandeling te krijgen, komt de solidariteit zwaar onder druk. Staes: "De kans is groot dat vooral de beter geïnformeerde en de beter gegoede patiënten hiervan gebruik zullen maken. Enkel zij kunnen de hoge sommen voorschieten (die overigens in eigen land worden terugbetaald)."

Een grote onduidelijkheid betreft net die terugbetaling. Als een patiënt zich in het buitenland wil laten verzorgen, vindt Groen! het eerlijker als de diensten van de sociale zekerheid voorafgaandelijke toestemming geven voor de buitenlandse behandeling. Betrokkene is dan zeker dat diens kosten worden terugbetaald. Tegelijk kunnen de lidstaten beter zicht houden op de uitgaven én op de uitstroom van patiënten. "Een systeem van voorafgaandelijke toestemming is de beste garantie om het eigen gezondheidssysteem niet te ondermijnen. Volgens het EU-Verdrag hebben de lidstaten bovendien het recht om hun eigen gezondheidssysteem te beheren, plannen en controleren. Dit recht geraakt nu uitgehold", vindt Staes.

Voorafgaandelijke toestemming moet in het nieuwe voorstel enkel verleend worden als lidstaten een financieel nadeel zou hebben door behandeling in het buitenland.

Tenslotte bestaat voor werknemers vandaag al een zeer goede regeling als ze ziek worden in het buitenland. Ook wie dringende medische zorg nodig heeft, en op een wachtlijst staat, krijgt binnen de huidige wetgeving de garantie op volledige terugbetaling voor zorgen in het buitenland.

Deze richtlijn is er enkel op uit de gezondheidszorg in Europa te liberaliseren. "Alsof het verleden nog niet voldoende heeft aangetoond dat liberalisering niet noodzakelijk leidt tot betere kwaliteit en goedkopere prijzen," besluit Staes ontgoocheld. Bart Staes heeft bij de eindstemming dan ook tegengestemd.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?