Persberichten

AA
Raad der Europese gemeenten en regio's geeft het slechte voorbeeld taaldiscriminatie in de Europese Unie
Op de drempel van het Europees Jaar voor de Talen eisen Europese organisaties steeds vaker onomwonden dat hun sollicitanten Engelse moedertaalsprekers moeten zijn. Op die manier discrimineren ze openlijk tegen anderstalige werkzoekenden. Het Engels krijgt - ten onrechte - het statuut van dominante (cultuur)taal. Een stuitend voorbeeld van discriminatie tegen niet-Engelstaligen is een recente vacature bij de Raad der Europese Gemeenten en Regio's. Deze koepelorganisatie zoekt een native English-speaker als informatieverantwoordelijke voor haar bureau in Brussel. In antwoord op een vraag van Staes bevestigt Onkelinx tot driemaal toe dat het moedertaalcriterium bij de aanwerving van personeelsleden indruist tegen het non-discriminatiebeginsel. De Vlaamse Esperanto-bond had Staes ervoor gewaarschuwd dat niet-Engelstaligen bij voorbaat worden uitgesloten van de selectieprocedure, zelfs indien ze de Engelse taal meer dan behoorlijk machtig zijn. Anderstaligen komen blijkbaar niet langer in aanmerking voor bepaalde functies, en dat aan de vooravond van het Europees Jaar van de Talen. "In het kader van deze verschillende teksten lijkt het mij dat de vereiste om een native English speaker te zijn, het principe van niet-discriminatie zou schenden", aldus Onkelinx die zich baseert op de Europese Verklaring van de Rechten van de Mens en de Conventie betreffende discriminatie van de Internationale Arbeidsorganisatie. Voor aanwervingen in de Belgische federatie verwijst de minister naar CAO nr. 38, het decreet-Vandezande en het decreet van de Franse Gemeenschap inzake sociale betrekkingen tussen werkgevers en werknemers.
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?