Persberichten

AA
Privacy Shield: Amerikaanse veiligheidsdiensten krijgen nog altijd bulkdata Europese internetters


De Europarlementsleden van de Commissie Burgerlijke Vrijheden vinden dat het zogenaamde Privacy Shield niet voldoet aan het beschermingsniveau dat vereist is onder EU-recht. Het Privacy Shield is bedoeld om bescherming te bieden aan Europese burgers als ze gebruik maken van Amerikaanse online diensten als Facebook en Google, maar het is de vraag of dat zo is, aangezien Amerikaanse geheime diensten zonder controle bij die gegevens kunnen. 

“We hameren er al jaren op dat het uitwisselen van persoonlijke gegevens van Europese burgers onder strikte voorwaarden moet gebeuren waarbij databescherming gegarandeerd is”, reageert Bart Staes (Europarlementslid voor Groen).

“Gelet op de houding van de regering-Trump en het schandaal met Facebook en Cambridge Analytica, moeten we ons blijven inzetten voor het fundamentele recht op privacy. Maar we moeten concluderen dat onze gegevens aan de andere kant van de oceaan niet veilig zijn.”

Privacy Shield is een nieuw akkoord uit 2016 dat het Safe Harbor-akkoord opvolgt. Dat akkoord verklaarde de Europese rechter ongeldig omdat persoonlijke gegevens onvoldoende beschermd waren. Maar ook het Privacy Shield kreeg stevige kritiek in het Europarlement. Staes: “Massasurveillance en geautomatiseerde analyse van commerciële data door Amerikaanse politie- en inlichtingendiensten bleef toegestaan, terwijl de Europese rechter juist op dat punt kritiek had.”

Max Schrems, de Oostenrijker die het Safe Harbor-akkoord voorlegde aan de Europese rechter, heeft nu een zaak aangespannen tegen het nieuwe Privacy Shield, omdat ook daar data in bulk door de Amerikaanse veiligheidsdiensten ingezien kan worden. En dat is volgens Schrems in strijd met Europese wetgeving.

Vorig jaar maakte de Europese Commissie een eerste jaarlijkse analyse van Privacy Shield. Zij vond dat het beschermingsniveau nog steeds adequaat was. Daar zijn de Europarlementariërs het er dus niet mee eens. 

“We begrijpen heel goed dat het mogelijk moet blijven om persoonlijke data voor commerciële doelen in de Verenigde Staten op te slaan, zo werken de meeste online diensten als Google en Facebook”, zegt Staes. “Maar dat mag niet ten koste van alles; onze grondrechten verdienen bescherming. Privacy Shield beschermt gegevens die wij aan bedrijven toevertrouwen niet tegen dataverzameling van Amerikaanse politie- en veiligheidsdiensten.” Staes wil dat de Europese Commissie opnieuw met de Verenigde Staten gaat onderhandelen: "Als de Europese rechter Privacy Shield naar de prullenbak verwijst - en alles lijkt daarop te wijzen - dan wordt het meteen buiten werking gezet. Dat kan niet goed zijn voor de Amerikaanse en Europese business. Het is dus nu tijd om het verdrag te updaten zodat het wel aan Europese wetgeving voldoet." 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?