Persberichten

AA
Parlement eist dat Spanje bouwfraude aan Spaanse costa's aanpakt
De nefaste effecten van de uitgebreide verstedelijking in Spanje, vooral aan de costa's, moet worden aangepakt en de rechten van individuele eigenaars beter beschermd. Daartoe roept het Europese Parlement (EP) de Spaanse overheid vandaag op, door goedkeuring van een speciale resolutie. Deze resolutie kwam er nadat 15.000 handtekeningen werden verzameld van boze of gedupeerde burgers. "Niet alleen individuele eigenaars, maar ook het milieu zal beter beschermd worden door deze resolutie", weet Europarlementslid Bart Staes (Groen!).

Corrupte lokale ambtenaren knijpen in Spanje geregeld een oogje toe, als het aankomt op het verlenen van bouwvergunningen in de kuststreken. Deze ongebreidelde bebouwing heeft al veel schade toegebracht aan de biodiversiteit, het milieu en de eigendomsrechten van individuen. Veelal wordt de bestemming van landbouwgrond gewijzigd in bouwgrond, waardoor vooral makelaars en projectontwikkelaars grote bedragen verdienen. "Het gaat ook vaak over officieel beschermde natuurgebieden vanwege hun kwetsbare flora en fauna. Spaanse autoriteiten treden hier niet voldoende tegen op," aldus Staes.

Duizenden Europese burgers voelen zich bedrogen omdat zij als gevolg van de plannen van de makelaars niet alleen hun legitiem verworven eigendom hebben verloren, maar ook gedwongen werden willekeurig vastgestelde kosten te betalen voor ongevraagde, veelal onnodige en ongegronde infrastructuurprojecten. "Voor vele gezinnen - ook Vlaamse - is dit op een financiële en emotionele ramp uitgelopen", aldus Staes. "De Spaanse autoriteiten laten de rechten van profiteurs primeren boven die van individuele eigenaars en het ecologisch erfgoed. Niet-duurzame ontwikkeling dus, die extra wrang is als je weet dat er een miljoen appartementen leeg staan."

Vandaag keurde de Commissie Verzoekschriften van het EP daarom deze resolutie goed, die de Spaanse autoriteiten oproept om hun wetgeving grondig te herzien. Ook moet Spanje goed functionerende justitiële en bestuurlijke mechanismen invoeren, die worden gemachtigd om voor schadeloosstelling en compensatie voor gedupeerden te kunnen zorgen. Staes: "Als Spanje nalaat hieraan gevolg te geven, vraagt het Europees Parlement dat de Europese subsidies die Spanje uit de Structuurfondsen krijgt, worden geschorst."

De verzoekschriftenprocedure geeft EU burgers de mogelijkheid om langs buitengerechtelijke weg verhaal te halen bij klachten over het EU-beleid. Op 26 maart 2009 wordt het rapport in Straatsburg door de plenaire vergadering van het EP gestemd.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?