Persberichten

AA
Oprichting departement 'Consumentenbeleid & Voedselveiligheid'
De Alliantie VU&ID wijst er op dat het voornamelijk Volksuniërs waren die actief waren in de strijd tegen malafide praktijken binnen de voedselsector. Wij ontdekken dit thema dus niet tengevolge van de dioxinekippen-crisis.

VU&ID betreurt de schaamteloze wijze waarop CVP, SP én VLD de strijd voor veilig en gezond voedsel en een meer duurzaam landbouwbeleid proberen te recupereren. Deze traditionele partijen kunnen ter zake geen adelbrieven voorleggen en ontdekken nu pas het thema.

Oprichting van een multidisciplinaire voedselinspectiedienst

De "Voedselveiligheidsdienst" zal moeten worden bevolkt door dierenartsen, apothekers, landbouwingenieurs uit de huidige departementen Landbouw en Volksgezondheid. Om haar opdracht ook criminele netwerken te ontmantelen te kunnen waarmaken, zullen in deze dienst ook vertegenwoordigers van de Bijzondere Belastingsinspectie, financieel en boekhoudingsexperten, misdaadanalysten en criminologen moeten worden gehuisvest. De cel die criminele netwerken in kaart brengt, opspoort en bestrijdt moet worden geleid door een nationaal magistraat of een bijstandsmagistraat bevoegd voor dergelijke vormen van witteboordencriminaliteit. Alle ambtenaren die in deze dienst tewerkgesteld worden, moeten losgekoppeld worden van hun administratie van oorsprong. Ze dienen politionele bevoegdheden binnen hun vakterrein te worden toegewezen.

Een departement "Consumentenzorg en voedselveiligheid"

VU&ID steunt het voorstel om naar het voorbeeld van wat gebeurde binnen de Europese Commissie na het uitbreken van de gekke koeien-crisis een heus departement "Consumentenzorg en voedselveiligheid" op te richten. Dit departement moet geleid worden door een volwaardige minister. VU&ID beschouwt de realisering van deze eis als één van de voorwaarden om toe te treden tot een meerderheid.

Het recht op veilig en gezond voedsel is een elementair mensenrecht. Daaraan kan dus niet langer getornd worden.

VU&ID wenst dat het landbouwbeleid hervormd wordt en dat niet meer het adagium "steeds meer productie" geldt maar wel "meer kwaliteitsvolle productie tegen hogere prijzen voor de landbouwer".

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?