Persberichten

AA
Ontgoochelde Kosovaren dopen Kosova om tot 'UNMIKISTAN'
Echt goed gaat het niet in Kosova. Bij de Albanese bevolking heerst een gevoel van onbehagen en onvrede over de manier waarop de internationale gemeenschap, de UNMIK (United Nations Mission in Kosova) en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) de opbouw van de Kosovaarse democratie sturen. Het Kosovaarse parlement dat onder de auspiciën van de VN op 17 november jl. werd verkozen heeft slechts beperkte bevoegdheden. De Albanese Kosovaren willen na de installatie van hun parlement gesprekken opgestarten over het toekomstig statuut van Kosova. Nu is de regio nog een protectoraat in handen van de VN. In zijn gesprekken met Kosovaren viel het Staes op dat de drang naar zelfstandigheid bij de Albanese Kosovaren groot is en zelfs toeneemt. En federale regeling tussen Kosova, Servië en Montenegro is voor de meeste Albanese Kosovaren onbespreekbaar. Anderzijds bewijst de verkiezingsuitslag dat ook het streven naar een Groot-Albanië niet op steun kan rekenen. Meer en meer Kosovaren zien hun toekomst in een aansluiting bij de Europese Unie. Die neemt meteen ook alle vrees weg voor een mogelijke (militaire) bedreiging vanuit Servië. De UNMIK ziet het anders: Hoog Vertegenwoordiger Hans Haekkerup stoot de Albanese Kosovaren daarbij meer dan eens voor het hoofd. Zo sloot hij op 5 november jl. in Belgrado eigenmachtig een akkoord met Nebosja Covic, de Servische minister voor Kosova. Hierbij erkende hij de legitimiteit van Servische en Joegoslavische aanspraken op Kosova en bevestigde hij dat het Kosovaars parlement het statuut van Kosova niet kan wijzigen. Hij kwam ook terug op een eerdere overeenkomst voor een onmiddellijke transfer van alle Albanese gevangenen van Servië naar Kosova. Op dinsdagavond 27 november jl., op de vooravond van de Albanese nationale feestdag, slaagde Haekkerup er in om een discussie op te starten over welke vlaggen en symbolen bij die gelegenheid aanwezig mogen zijn in de openbare gebouwen. Daarmee ontzegt hij het verkozen Kosovaars parlement het recht om terzake iets te ondernemen. Daarenboven verklaarde hij dat het huishoudelijk reglement en de administratieve werking van het Kosovaars parlement voor de installatievergadering ervan moeten worden vastgelegd door een bijzondere commissie. Dit is niet meer of minder dan een negatie van de democratische soevereiniteit van het Kosovaars parlement. De Kosovaarse bevolking kent ook nogal wat problemen van eerder 'praktische' aard. Zo hebben velen meer dan twee jaar na de oorlog nog steeds geen officieel paspoort. Dit was hen door de Serviërs ontnomen. De Albanezen, die nochtans zoals de Serviërs in Joegoslavië hebben gewerkt, krijgen nog steeds geen pensioen. Net als onder Milosevic is het aan Serviërs verboden een woning te verkopen aan Albanese Kosovaren. Na meer dan twee jaar en ondanks miljarden EU-steun zijn er dagelijks nog urenlange stroomonderbrekingen. Het kan dan ook niet verwonderen dat het ongenoegen bij de Albanese Kosovaren zeer groot is. De lagere opkomst bij de recente verkiezingen illustreert dit. In de ogen van de Albanezen is er een nieuwe verdrukkende voogdij gegroeid in Kosova: UNMIK. Vele Kosovaren gewagen daarom nu schertsend van 'UNMIKISTAN'.
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?