Persberichten

AA
Nieuwe studie glyfosaat: tot 50% van deel vergunningsvernieuwing werd geschreven door chemiegiganten


De Duitse autoriteiten die in eerste instantie verantwoordelijk waren voor de  beoordeling van de veiligheid van het omstreden herbicide glyfosaat hebben grote delen van het door Monsanto en andere chemische bedrijven aangeleverde aanvraagdossier geplagieerd. Dat blijkt uit een nieuwe en vernietigende studie die Bart Staes, Europarlementslid voor Groen vanmorgen in het Europees parlement in Straatsburg voorstelde.  

Staes is tevens rapporteur voor de PEST-Commissie in het Europees Parlement dat de toelatingsprocedure voor pesticides onderzocht, en waarvan het eindrapport morgen in plenaire wordt gestemd. Staes is verbijsterd over enkele bevindingen van de nieuwe studie over hoe de autoriteiten om zijn gesprongen met de vernieuwingsprocedure van de vergunning voor glyfosaat. Staes: “Er mogen geen spelletjes gespeeld worden met de volksgezondheid louter omdat de chemische industrie dan winst kan boeken, dat is ontoelaatbaar!”

Op verzoek van Staes, en enkele collega's uit de PEST commissie, onderzochten experten Dr. Stefan Weber en Dr. Helmut Burtscher-Schaden de mate waarin het Duitse Federaal Instituut voor Risicobeoordeling (BfR) bij de evaluatie van glyfosaat geplakt en geknipt zou hebben en zelfs plagiaat zou gepleegd hebben uit het dossier van grote bedrijven uit de chemische industrie die een nieuwe vergunning voor glyfosaat aanvroegen, waaronder Monsanto. Staes: “Het is zeer zorgwekkend om te zien dat bijna 50% van een cruciaal hoofdstuk van de Duitse risicobeoordeling letterlijk gekopieerd werd van de analyse van Monsanto, zonder dat BfR dat aangeeft. Dat heet dus plagiaat. Zelfs een introductie bij een cruciaal hoofdstuk waarin uitgelegd wordt welke methoden men gebruikt om studies te beoordelen, werd letterlijk gekopieerd van Monsanto & co."   

"Door deze praktijk van het BfR werden onafhankelijke wetenschappelijke studies die wél de kankerverwekkende eigenschappen van glyfosaat bewezen, van tafel geveegd. Analyses die waarschuwen voor de gevaren voor glyfosaat werden al helemaal niet opgenomen in de analyse van het BfR. Monsanto had immers geschreven dat deze studies "niet betrouwbaar" waren en de BfR nam dat gewoon over. Dit heet gewoon wetenschapsfraude."

Duitsland dat zeven jaar geleden dit dossier toegewezen kreeg en verantwoordelijk was voor de evaluatie heeft hier duidelijk de Europese wetgeving met de voeten getreden. De wet vereist namelijk een onafhankelijke en objectieve beoordeling. Staes: "Het is ontoelaatbaar dat een overheidsinstelling als BfR, die dit werk deed voor 500 miljoen Europeanen, zich zo gedraagt en de feiten blijft ontkennen."

Staes: “Net zoals tabaksbedrijven terecht niet langer mogen spreken over de gezondheidsvoordelen van hun producten, zou de chemische industrie echt niet een zo zware stem mogen hebben in de analyses van hun eigen producten die mogelijk een gevaar vormen voor de volksgezondheid. In de praktijk lijkt de situatie op een slager die zijn eigen vlees keurt. De bevindingen die we vandaag bekendmaken,versterken de aanbevelingen die we doen in het rapport van de PEST-Commissie. Morgen stemt het Europees Parlement over dat rapport en dat zou moeten leiden tot meer transparantie en onafhankelijk onderzoek in de toelatingsprocedure voor chemicaliën die mogelijke risico's opleveren.”

“Een regulator die uit een aanvraagdossier van de industrie zomaar knipt en plakt, zonder duidelijke bronvermelding, gedraagt zich in feite als een marketingafdeling van die industrie. De volledige onafhankelijkheid van de risicoanalyses van chemicaliën die de chemische industrie op de markt wil brengen, is essentieel voor eerlijke en veilige beslissingen. Als dit niet objectief, onafhankelijk en transparant gebeurt, tast dit het vertrouwen van mensen in de overheid aan. We moeten de macht terugpakken die de chemische industrie op het regelgevend proces heeft gekregen. De Europese Commissie en de lidstaten moeten ervoor zorgen dat regulatoren voldoende mensen en middelen krijgen om effectief onafhankelijk en wetenschappelijk correct werk af te leveren”, aldus Bart Staes.

De studie: "Detailed Expert Report on Plagiarism and superordinated Copy Paste in the Renewal Assessment Report (RAR) on Glyphosate" en de ondersteunende documenten kunt u hier terugvinden.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?