Persberichten

AA
Nieuwe Europese Arbeidsautoriteit is stap naar een socialer Europa


De onderhandelingen over de oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit zullen leiden tot een betere bescherming voor grensarbeiders. De nieuwe Europese Arbeidsautoriteit zal de werking van de interne markt versterken en zal er voor zorgen dat brievenbusbedrijven, schijnzelfstandigen en andere frauduleuze bedrijfsmodellen in alle EU-lidstaten sneller opgespoord kunnen worden. Ook zal er bemiddeld worden tussen nationale autoriteiten in geval van arbeidsconflicten, en zal er samengewerkt worden met vakbonden en sociale partners in de lidstaten. De Groenen pleiten al lang voor een meer sociaal Europa dat de rechten van werknemers beschermt.

Europees parlementslid Bart Staes (Groen) reageert positief: "De oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit is noodzakelijk om een halt toe te roepen aan het misbruik van werknemers die in een andere lidstaat werken en wonen.  De autoriteit helpt de kloof rond arbeidsmobiliteit te dichten en zal grensarbeiders beschermen tegen uitbuiting door criminele netwerken. Brievenbusbedrijven, schijnzelfstandigheid en andere frauduleuze bedrijfsmodellen zullen minder kans hebben op slagen. Een vrije markt en vrij verkeer van personen en goederen is een essentiële Europese verworvenheid, maar als die vrijheid niet gepaard gaat met regels en controle dan draait die voor sommigen uit op onvrijheid. De Europese Arbeidsautoriteit zal het vrije verkeer en de rechten van alle werknemers ondersteunen, het zal grensoverschrijdende inspecties in heel Europa kunnen coördineren en de naleving van de regels waarborgen. Dit is een grote stap in de richting van een socialer Europa."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?