Persberichten

AA
"Neem stem Europese burgers via Europees burgerinitiatief serieus"

Ruim een miljoen handtekeningen van Europese burgers tegen het verbouwen van genetisch gemodificeerde landbouwgewassen in de EU en GGO-voedsel, werden vanmorgen overhandigd aan Europees Commissaris voor volksgezondheid en consumentenzaken John Dalli. Europarlementslid Bart Staes (Groen!) was aanwezig bij dit historische eerste burgerinitiatief en is misnoegd over de reactie van Dalli. "Met groeiend euroscepticisme zou de Europese Commissie dit soort krachtige signalen van Europese burgers best heel serieus nemen."

Europese burgers een nieuw middel geven om direct invloed uit te oefenen en daarmee het Europese burgerschap vergroten. Dat is het doel van het zogenaamde Europees burgerinitiatief zoals vastgelegd in het Verdrag van Lissabon. Het burgerinitiatief geeft burgers van de Europese Unie de mogelijkheid om voorstellen op de Europese agenda te zetten, wanneer zij daarvoor een miljoen handtekeningen verzamelen in verschillende EU-landen. De Europese Commissie is dan verplicht een initiatief te nemen of te motiveren waarom ze dat niet doet.

Deze week bereikten de Europese Raad onder Belgisch voorzitterschap en het Europees parlement een akkoord over de modaliteiten van dit vernieuwende democratische instrument. Volgende week zal de plenaire vergadering van het EP in Straatsburg over dit akkoord stemmen.

Staes: "Een allereerste voorbeeld is dus het burgerinitiatief van de maatschappelijke organisaties Greenpeace en Avaaz.org die al ruim een miljoen Europese handtekeningen verzamelden, om te pleiten voor een verbod op GGO-voedsel zolang er wetenschappelijke onzekerheid bestaat over de veiligheid voor de volksgezondheid of het leefmilieu." De organisaties Avaaz en Greenpeace verzamelden ruim een miljoen handtekeningen en overhandigden dat pakket vandaag aan Dalli. Staes: "Die reageerde wel heel formeel: het burgerinitiatief is officieel nog niet in werking. Dat is wel zo, maar nu er een politiek akkoord is, zou men dit toch in de geest van het akkoord en van de doelstelling - het vergroten van betrokkenheid van burgers bij de Europese besluitvorming - in behandeling moeten nemen. Politieke leiders moeten niet bang zijn voor directe inspraak van burgers, integendeel ze moeten dat stimuleren."

Staes: "Dalli zei voorts dat hij dit signaal rond afwijzing van GGO's wel serieus neemt, elke keer opnieuw blijkt uit onderzoeken en enquêtes ook dat een meerderheid van de bevolking tégen GGO-voedsel is, maar dat hij ook een innovatief Europa wil en dat de wetenschappelijke beoordeling over schadelijkheid van nieuwe GGO-gewassen doorslaggevend moet zijn. Maar daar zitten we nu juist met een probleem: de Europese voedselveiligheid autoriteit EFSA die deze wetenschappelijke adviezen moet geven, blijkt tjokvol specialisten te zitten die jarenlang voor de grote biotech-bedrijven als Monsanto werkten. Enkele EFSA-specialisten zitten dan nog in lobby-organisaties waarin ook deze bedrijven in zetelen. Er bestaan dus serieuze twijfels over de degelijkheid van de wetenschappelijke adviezen van EFSA én over hun onafhankelijkheid. Dit moet eerst grondig uitgeklaard worden. De aanstaande directrice van EFSA kondigde vorige week in het EP een symposium aan om over dit soort problemen te spreken. Wederom een nogal formele en magere reactie op een ernstig probleem."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?