Persberichten

AA
Milieucommissie EP wil straffe klimaatstrategie


Woensdag heeft de milieucommissie van het Europees Parlement haar reactie ingenomen op de langetermijnstrategie van de Europese Commissie voor een Europese CO2-neutrale economie. Onder het Parijsakkoord is afgesproken dat landen voor 2020 zo een strategie moeten ontwikkelen.

Europarlementslid Bart Staes (Groen) is tevreden met de uitkomst: “Het voorstel van de Europese Commissie houdt alles bij het oude voor de komende tien jaar, terwijl we weten hoe belangrijk bijkomende actie op korte termijn is. De milieucommissie wil daarom dat de Europese 2030-doelstelling voor het terugdringen van de CO2-uitstoot wordt opgehoogd van -40% naar -55%. En dat is heel hard nodig.

De Europese Commissie laat in haar voorstel voor een langetermijnstrategie goed zien dat een harde doelstelling voor een CO2-neutrale economie in 2050 enorme voordelen met zich meebrengt. Niet alleen voor het klimaat, maar bijvoorbeeld ook voor groei in het BBP en qua creatie van additionele werkgelegenheid.

Staes: “De boodschap is dat scherp klimaatbeleid loont, maar vervolgens wordt alle concrete actie op de lange baan geschoven door de discussie over onze doelstelling voor 2030 volledig uit de weg te gaan. Ook leunt het voorstel van de Europese Commissie veel te veel op technieken om CO2 uit de lucht te halen, terwijl we weten dat daar enorme risico’s aan verbonden zijn. De milieucommissie zet vandaag beide dwalingen recht.

Volgende maand komt er nog een plenaire stemming over de strategie. Staes: “Het is belangrijk dat daar ook het gehele Europarlement de 55% reductie in CO2-uitstoot overneemt. Dat zal een duidelijk signaal zijn voor de Europese regeringsleiders. Zij zullen namelijk in mei van dit jaar de langetermijnstrategie en de Europese 2030-doelstelling bespreken tijdens een speciale EU-top in Sibiu (Roemenië) over de toekomst van Europa. Dat is weer een doorslaggevend moment voor het EU-standpunt op de speciaal ingelaste VN-top in september, waar wereldleiders bij elkaar worden geroepen om hun nationale klimaatplannen aan te scherpen voordat het Parijsakkoord van start gaat.”

Er zit een reeks van cruciale bijeenkomsten aan te komen. We liggen op koers voor 3.2 graden opwarming aan het einde van deze eeuw. Als we niet heel snel additionele maatregelen gaan nemen dan kan de wereld de 1.5-graden doelstelling uit het Parijsakkoord in ieder geval op de buik schrijven. Dit is het moment dat de EU het goede voorbeeld moet geven, en flink wat tandwielen bij gaat schakelen. Europarlementsleden hebben vandaag in ieder geval een eerste aanzet gegeven", aldus Staes.
 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?