Persberichten

AA
Migratie: Europese lidstaten moeten solidariteit tonen en samen vluchtelingen opvangen


De Europese Commissie kondigde vandaag aan dat ze het Europese asielpakket wil ontmantelen. Ze wil de hervorming van het Dublin-systeem en een amendering van de Richtlijn inzake Asielprocedures uitstellen. Een controversiële zaak voor de Europese lidstaten want een regeling dienaangaande is bepalend voor de wijze waarop asielzoekers in de Europese Unie over de lidstaten gespreid worden.

“Het asielpakket uit elkaar halen wil eigenlijk zeggen dat we een gemeenschappelijk, Europees asielbeleid begraven”, zegt Bart Staes, Europarlementslid voor Groen. “Het is overduidelijk dat zonder een eerlijke verdeling van verantwoordelijkheden ten aanzien van asielzoekers onder de Europese lidstaten eender welke hervorming van het Europees Gemeenschappelijk Asielbeleid zal eindigen in een lappendeken zonder visie. De Europese Commissie betuigt de Europese solidariteit geen eer door te buigen voor Viktor Orbán en andere rechtse regeringen.”

“Een eerlijke verdeling van mensen die bescherming zoeken en nodig hebben zoals gevraagd door het Europees Parlement moet op de onderhandelingstafel blijven liggen. Dat principe is essentieel. Als er geen oplossing mogelijk is zonder alle lidstaten, moeten de landen die wel bereid zijn  zich toe te leggen op dat solidariteitsprincipe de handen in elkaar slaan. Zij kunnen een humaan asielbeleid promoten en manieren vinden om samen te werken wat betreft de gespreide opvang van vluchtelingen”, aldus Staes.

Meer informatie:

De onderhandelingspositie van het Europees Parlement op de hervorming van het Dublin-systeem, 6 november 2017
Alternatief van de Europese groenen voor het Dublin-systeem, 24 februari 2016

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?