Persberichten

AA
Meerderheid voor Europese aanpak discriminatie
Op de arbeidsmarkt geldt al sinds 2000 een verbod op discriminatie op basis van seksuele oriëntatie, handicap, leeftijd en religie. De bestaande anti-discriminatierichtlijn geldt weldra ook voor de terreinen goederen en diensten, onderwijs, sociale zekerheid en sociale voordelen. Een meerderheid van het Europees Parlement keurde vandaag het rapport van GroenLinks-Europarlementslid Kathalijne Buitenweg goed.

Buitenweg: "Ondanks alle druk van buitenaf is het toch gelukt het Europarlement te overtuigen dat deze regels hard nodig zijn in Europa. Het was een spannende stemming. De christen democraten stemden tegen, ondanks alle compromissen in het rapport waarmee ik hun ben tegemoetgekomen. Schandalig vind ik dat de grootste fractie in het Europarlement niet hun woord nakomt. Zelfs het CDA heeft ondanks eerdere afspraken tegen mijn rapport gestemd."

Het rapport pleit voor Europese regels tegen discriminatie op grond van seksuele oriëntatie, handicap, religie en leeftijd. zoals die voor de arbeidsmarkt al gelden sinds 2000.

Europarlementslid Bart Staes (Groen!): "De Zweedse regering is voornemens het rapport voor het einde van dit jaar aan te nemen onder hun voorzitterschap van de Europese Unie. Als dit lukt, dan zullen de regels ook consequenties hebben voor België en andere lidstaten. Europa gaat over het beschermen van mensen en het tegengaan van discriminatie. In het verdrag van Amsterdam is dat zelfs afgesproken."

Zo moeten de lidstaten op basis van dit akkoord nieuwe regels maken om leeftijdsdiscriminatie tegen te gaan en gehandicapten voorwaardig deel te laten nemen aan de samenleving. Zoals rolstoelen toegang geven tot openbare ruimte en vervoer. Maar ook mogen ouderen niet meer gediscrimineerd worden bij het aanvragen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Staes: "Het Europees Parlement heeft zijn werk gedaan, ondanks tegenwerking van christendemocraten. Dit dossier bewijst maar weer eens dat de groene fractie in het Europees Parlement niet zo heel groot is, maar in de praktijk weegt op de Europese besluitvorming."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?