Persberichten

AA
Meerderheid Europees parlement geeft auto-industrie een blanco cheque
Een meerderheid van het Europees Parlement besloot vandaag dat de Europese Unie flink geld moet pompen in haar auto-industrie. De Groenen stelden voor om alleen geld beschikbaar te stellen op voorwaarde dat de auto-industrie haar milieuprestaties flink verbetert. Dat voorstel kon helaas niet op een meerderheid rekenen.

Volgens Europarlementslid Bart Staes hebben de Sociaal-Democraten, de Christen-Democraten en de Liberalen vandaag een ongezonde dosis kortzichtigheid aan de dag gelegd. Die fracties stemden ervoor om de auto-industrie een zak geld te geven zonder er strenge, toekomstgerichte eisen rond duurzaamheid aan te verbinden.

Staes: “De autosector is niet alleen door de economische crisis in slecht vaarwater terecht gekomen. De sector had al een structurele overproductie van naar schatting 20%. Bovendien hebben de meeste autofabrikanten het nagelaten om in milieuvriendelijke technieken te investeren. Tien jaar geleden al werd er een vrijwillige overeenkomst gesloten met de autoproducenten. Het doel was om hen zelf te laten werken aan meer zuinige en dus minder CO2-uitstotende voertuigen. Maar helaas hebben ze zich daar weinig van aangetrokken. Daardoor lopen ze nu achter de feiten aan.”

Staes stelt dat de autoproducenten weinig lijken te leren uit de huidige crisis, net als de grote politieke families: “Andermaal blijkt dat ze louter lippendienst bewijzen aan de klimaatcrisis. Ze lijken niet te willen zien dat we door intelligent industriebeleid de technologische vooruitgang kunnen stimuleren en daarmee duurzame jobs, en tegelijkertijd klimaatproblemen bestrijden. Nog vorig jaar zijn Europese producenten succesvol aan het lobbyen geweest tegen dit keer wel strenge bindende CO2-eisen. Anders dan de eisen van de regeringObama aan de Amerikaanse industrie, bieden de maatregelen waar het Europarlement vandaag voor stemde nu juist geen antwoord op die structurele problemen.”

Groen! is ervan overtuigd dat we de economische en ecologische crises niet los van elkaar kunnen zien. Om de economie er weer bovenop te helpen moeten we investeren in groene sectoren. We hebben een Green New Deal nodig. In de autosector is een enorm potentieel aan groene banen. Maar om dat te benutten moeten overheden autofabrikanten dwingen en ondersteunen om in innovatie te investeren. Staes: “Een blanco cheque geven is natuurlijk geen oplossing. We moeten geen oude vergankelijke technieken subsidiëren. In plaats daarvan moeten we ervoor zorgen dat autofabrikanten per direct in innovatie gaan investeren. Zo maak je de sector toekomstbestendig. Dan bewijs je de miljoenen Europeanen die in de auto-industrie werken pas echt een dienst.”

De CO2-emissies van de vervoersector zijn blijven stijgen (goed voor ongeveer een derde van alle CO2), terwijl de emissies van alle andere sectoren gedaald zijn. De Groene fractie in het EP stemde uiteindelijk tegen de resolutie, omdat die het verbeteren van de milieuprestaties niet als voorwaarde stelt voor het verkrijgen van publiek geld.

De grote Europese politieke families laten hiermee zien dat zij steeds weer uitgaan van ‘business as usual’ terwijl we weten dat dat niet zal werken. Er zou een Europese strategie voor de vervoerssector moeten komen. Een sleutelrol is er door de Europese Investeringsbank (EIB). Die moet investeren in de ontwikkeling van schoon vervoer, zoals het spoorvervoer, het openbaar vervoer in de steden en meer efficiënte, schone auto’s. Er is een plan voor herstructurering en omschakeling van de sector nodig. Er moet op Europese niveau herscholing van werkloze werknemers georganiseerd worden om hen bijvoorbeeld te leiden richting de productie van duurzame technologie en de groeiende sector van het openbaar vervoer, nu reeds goed voor zeker een miljoen mensen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?