Persberichten

AA
Landbouwministers buigen zich opnieuw over kritiek Rekenkamer op Europees suikerbeleid
Op 30 juni moet de lopende suikerregeling worden verlengd of veranderd. Vorig jaar liep de kostprijs voor overproductie in de suikersector op tot 800 miljoen euro. Dit is bijna evenveel als het bedrag dat werd vrijgemaakt voor de BSE-crisis. Ondanks de scherpe kritiek van de Rekenkamer en de negatieve effecten voor consumenten en derde-wereldproducenten staat de Raad zeer weigerachtig tegenover een wijziging van de suikerregeling, zoals voorgesteld door de Commissie. Verscheidene EU-lidstaten dreigen te capituleren voor het kortzichtig eigenbelang van de suikerindustrie. In haar repliek hekelde Maes de hypocriete houding van de landbouwministers - waaronder Jaak Gabriëls (VLD) - tegenover de ontwikkelingslanden. "Deze aanpak staat haaks op de noodzaak om ontwikkelingslanden onafhankelijker te maken van financiële hulp. De Raad holt immers het commissievoorstel uit om alle goederen uit de ontwikkelingslanden met uitzondering van wapens zonder beperkingen toe te laten op de Europese markt. Bovendien komen de suikersubsidies enkel ten goede aan de moderne suikerbaronnen in bepaalde EU-lidstaten."
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?