Persberichten

AA
Klokkenluiders moeten inderdaad beter beschermd worden


De Commissie Juridische Zaken in het Europees Parlement besloot zojuist om het voorstel van de Europese Commissie om klokkenluiders via een Richtlijn beter te beschermen verder aan te scherpen. De groene fractie in het Europees Parlement vraagt daar al langer om. Nadat de groenen een voorstel indienden voor een model-Richtlijn in mei 2016 heeft de Europese Commissie eindelijk actie ondernomen.

“Mensen zijn al te lang bang om informatie naar buiten te brengen over corruptie, wanpraktijken en andere misdrijven omwille van potentiële persoonlijke represailles. Het resultaat van deze stemming is een duidelijk teken van het Europees Parlement dat klokkenluiders de sterkst mogelijke bescherming nodig hebben willen we dat ze hun informatie daadwerkelijk kenbaar maken. Deze stellingname is een eerste grote stap”, zegt Bart Staes, Europarlementslid voor Groen.

Het originele voorstel van de Europese Commissie wordt aangescherpt met een aantal concrete maatregelen. Staes: “Zo krijgen personen meer vrijheid om te kiezen hoe ze informatie bekend maken. Ook het toepassingsgebied van de Richtlijn werd breder gedefinieerd dan het oorspronkelijke voorstel. Er wordt in de positie van het Europees Parlement ook bescherming voorzien voor mensen die schendingen van de rechten van werknemers of schendingen van de gendergelijkheid op de werkvloer aan de kaak stellen.”

Daarnaast is er ook nieuwe bescherming voorzien voor wie ervoor kiest om hun getuigenissen anoniem kenbaar te maken. Men haalde ook de terminologie met betrekking tot “kwaadwillige” of “beledigende” rapportering weg. Staes: “Dit zijn alleen maar elementen die potentiële klokkenluiders ontmoedigen om naar buiten te komen en dat is wat we zeker niet willen.”

Het Parlement is nu klaar om deel te nemen aan de zogeheten triloog, de onderhandeling tussen de Europese Commissie, de Raad van Ministers en het Europees Parlement. Het is nu aan het EP en de Raad van Ministers om nog voor de verkiezingen in mei 2019 een akkoord te smeden.

“We roepen de Europese overheden op dit dossier met prioriteit te behandelen zodat we nog landen voor de Europese verkiezingen. Klokkenluiders zijn een drijfveer voor positieve verandering. Ze liggen aan de basis van het blootleggen van belastingontduiking, inbreuken op vlak van gegevensbescherming, oorlogsmisdaden en nog zoveel meer. Ondanks dat alles wordt het hen ongelofelijk moeilijk gemaakt en hangt hen persoonlijk een zwaard boven het hoofd wanneer ze kiezen om het algemeen belang te dienen en informatie vrij te geven. Dat is de reden waarom dit voorstel nu wél een goede basis vormt. Zij die informatie vrijgeven ten dienste van het publiek belang verdienen bescherming, geen vervolging”, aldus Bart Staes.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?