Persberichten

AA
Klimaatneutrale huizen zijn de toekomst dankzij nieuwe EU wetgeving

Het Europees Parlement gaf vandaag zijn goedkeuring aan een richtlijn die strenge eisen aan het energieverbruik van gebouwen stelt. Dankzij de Europese Groenen is in de nieuwe wetgeving opgenomen dat nieuwe gebouwen na 2020 klimaatneutraal moeten zijn. Europees parlementslid Bart Staes (Groen!) is verheugd: "Dit is goed nieuws voor het klimaatbeleid en zal ook veel nieuwe banen opleveren. Positief nieuws dus voor de bouwsector die op dit moment zwaar getroffen wordt door de economische crisis."

Er was al Europese regelgeving die lidstaten verplicht om werk te maken van duurzame energieproductie en het terugdringen van de CO2-uitstoot. Nu komt daar dus wetgeving op het gebied van energiebesparing in huizen bij.

Staes: "Uiterlijk op 31 december 2020 moeten alle nieuwe gebouwen bijna energieneutraal zijn. Hetzelfde geldt twee jaar eerder voor alle overheidsgebouwen. Bijna energieneutrale gebouwen zijn gebouwen met een zeer hoge energieprestatie. De dicht bij nul liggende of zeer lage hoeveelheid energie die zij verbruiken, moet bovendien in zeer aanzienlijke mate geleverd worden uit hernieuwbare energiebronnen."

De bouwsector is een sector met een enorm potentieel aan mogelijkheden voor energiebesparing. De woningmarkt en bouwsector zijn verantwoordelijk voor 40 procent van het energieverbruik en 35 % van het totaal aan broeikasgasemissies. Verbetering van de energie-efficiëntie van gebouwen is de meest effectieve manier om het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Deze richtlijn zal een revolutie betekenen in de hele keten van architectuur, bouwwereld, bouwmaterialen en woonplezier. Staes: "Het is een goede zaak dat de richtlijn aandacht besteedt aan het verschaffen van financieringsinstrumenten om deze overgang te realiseren. De lidstaten moeten uiterlijk tegen 30 juni 2011 een lijst opstellen van maatregelen die ervoor zorgen dat de doelstellingen van deze richtlijn verwezenlijkt worden. Tenslotte moet de Commissie de werking van de richtlijn op tijd evalueren. Dat gebeurt uiterlijk op 1 januari 2017. Deze richtlijn betekent dus een heel belangrijke bijdrage in de strijd tegen klimaatverandering."

Energielabel

In de aangenomen richtlijn staan ook regels voor energielabels van huizen. Deze energielabels geven aan hoe energiezuinig het huis is. Staes: "Het verplichte energielabel is heel fijn voor de kopers en huurders die straks vóóraf weten hoeveel ze kwijt zullen zijn aan energiekosten. Energie- en waterkosten zijn nu al bijna de helft van de totale woonlasten en dat aandeel zal in de toekomst verder stijgen."

Dit is ook een goed signaal in het kader van het Europees jaar tegen Armoede en Sociale Uitsluiting. Staes: "Uit studies blijkt dat tussen 50 en 125 miljoen Europeanen te maken hebben met energieschaarste. En er zijn fondsen om aan isolatie te doen voor arme gezinnen, maar die worden amper gebruikt. Overigens verzamelen de Groenen in het Europees Parlement ook handtekeningen voor een schriftelijke verklaring die pleit voor 'invoering van een gestandaardiseerde en vooral begrijpelijke energiefactuur'. In heel Europa bestaan hierover klachten, niet in het minste in België."

Ook bij de renovatie van oudere gebouwen gelden voortaan minimumeisen inzake energieprestaties. Maar een gemiste kans is wel dat oude huizen teveel buiten schot gehouden worden. Staes: "Ik had graag gezien dat we ook strengere energie-eisen zouden stellen aan bestaande gebouwen. Toch laat de EU met deze stap in de groene richting zien dat het anders kan en dat het anders moet. Op aandringen van de Groenen moeten gebouwen die ingrijpend worden gerenoveerd óók aan bepaalde energie-eisen voldoen. Een bescheiden, maar positief resultaat."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?