Persberichten

AA
‘Klimaatambitie’ Parijs moet dringend weer opgepakt

Het klimaatverdrag dat afgelopen jaar in Parijs gesloten werd, is deze morgen door de milieucommissie van het Europees Parlement geratificeerd. Daardoor is de Europese Unie weer een stap dichter bij ratificatie. De Groenen werkten mee aan dit rapport en willen snelle ratificatie door de lidstaten. Europees parlementslid Bart Staes (Groen): “De Europese instellingen en vooral de lidstaten moeten weer wat klimaat leiderschap tonen en een tandje bijsteken. Dat China en de VS al hebben getekend en snel willen ratificeren is een goede zaak en de EU kan en mag niet langer achterblijven.”

Staes: “We kunnen ons nog de terecht juichende reacties herinneren na de deal in Parijs. Maar nu komt het er op aan het verdrag tot leven te wekken en overheden die tekenen beleid te laten uitvoeren. Veel burgers en bedrijven doen al veel inspanningen, maar overal lopen overheden achter. Vandaar ook dat burgers achter de Klimaatzaak de Vlaamse overheid terecht voor de rechter dagen.”

Om Europa het verdrag te laten ratificeren is na het Europees Parlement de Europese Raad aan zet. Zodra de lidstaten van Europa ook ratificeren moet het Europarlement in z'n geheel nog een keer stemmen en kan Europa worden toegevoegd aan de lijst van landen die nu al getekend hebben zoals de Verenigde Staten en China. “Dat Europa zich een voorloper noemt op klimaatbeleid maar nu ingehaald wordt door voorheen de grootste dwarsliggers, laat zien dat we wereldwijd definitief de weg zijn ingeslagen van verduurzaming en het loskoppelen van economie met vervuiling. Het is alleen spijtig te constateren dat de Europese Unie dit moment nog niet pakt om voorop te blijven lopen in de groene economie.”

Al is er nog geen exact inzicht over wat een beperking van de aardeopwarming tot 1,5°C betekent voor elke sector en elke regio, volstaan de huidige inspanningen van de landen duidelijk niet om te komen tot deze veilige grenswaarden voor de meest kwetsbare gebieden. Staes: “Daarom moeten alle ontwikkelde landen samen hun inspanningen opvoeren en hun nationaal vastgestelde bijdragen (INDC's) naar omhoog bijstellen.”

Staes wijst er wel op dat de EU haar broeikasgasemissies al met meer dan 24% heeft verminderd in 2014 en goed op weg is om de uitstoot tegen 2020 met 30% te verminderen. Staes: “Dat is positief omdat dit verder gaat dan de Kyotonorm van 20%. Maar we zien ook een gebrek aan verdere ambitie bij sommige Europese lidstaten, waaronder Nederland en België. Zo heeft Nederland het afgelopen jaar weer meer uitgestoten dan het jaar ervoor. En België bungelt altijd onderaan de Europese lijstjes inzake het verminderen van de CO2-uitstoot. ‘Globaal gaat de broeikasgasemissie van transport in Vlaanderen nog steeds in stijgende lijn’ concludeerde de VMM nog in het MIRA rapport. De gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto’s in Europa daalde in 2014 verder van 136,2 naar 132,3 gram per kilometer. Maar België stond in de ranglijst helemaal onderaan en scoorde als enig Europees land slechter dan de jaren ervoor.”

“De milieucommissie van het EP pleit er in de goedgekeurde resolutie dan ook voor dat de lidstaten dringend de bindende afspraken over het tegengaan van klimaatverandering ook in de praktijk brengen,” aldus nog Staes.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?