Persberichten

AA
Kiest landbouwminister Jaak Gabriëls voor monopolie Europese suikerindustrie?
De europarlementsleden Bart Staes & Nelly Maes volgen het suikerdossier al geruime tijd. In hun ogen is het ronduit schandalig dat het "alles-behalve-wapens"-initiatief ten gunste van de ontwikkelingslanden wordt uitgehold onder druk van de Europese suikerlobby. Vorige week stelden ze nog een vraag aan de Zweedse staatssecretaris Danielsson. Hij wees in z'n antwoord op de meningsverschillen tussen de Europese landbouwministers en beloofde de druk op de ketel te houden. Over het uiteindelijke compromis van de landbouwministers kon Danielsson geen uitsluitsel geven. De lopende suikerregeling moet vóór 30 juni worden verlengd of veranderd. Vorig jaar liep de kostprijs voor overproductie in de suikersector op tot 800 miljoen euro. Dit is bijna evenveel als het bedrag dat werd vrijgemaakt voor de BSE-crisis. "De landbouwministers zullen vandaag waarschijnlijk een definitief standpunt innemen. Dan zal blijken in hoeverre de EU-lidstaten de mooie beloftes willen nakomen die zij hebben gemaakt op de recente VN-conferentie over de minst ontwikkelde landen (MOL's) in het Europees Parlement," aldus Staes. Staes & Maes hekelen de hypocriete houding van de landbouwministers - met inbegrip van Jaak Gabriëls - tegenover de ontwikkelingslanden. Hun aanpak staat haaks op de noodzaak om ontwikkelingslanden onafhankelijker te maken van financiële hulp. De Raad holt immers het commissievoorstel uit om alle goederen uit de ontwikkelingslanden met uitzondering van wapens zonder beperkingen toe te laten op de Europese markt. Bovendien komen de subsidies enkel ten goede aan de moderne suikerbaronnen in bepaalde EU-lidstaten, die van oudsher behoren tot de kasten behoren van de 19de eeuwse industriëlen.
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?