Persberichten

AA
Investeren in groene economie noodzakelijk voor concurrentiepositie Europa

De economische crisis wordt vaak als excuus gebruikt om geen ambitieus klimaatbeleid door te voeren. Een deze morgen gepresenteerde studie van het Nederlandse milieuadviesbureau CE Delft, toont aan dat de crisis juist kansen biedt, omdat de EU haar emissies met 30% of zelfs 40% kan reduceren tegen extreem lage kosten (0,1-0,3% van het BBP) en tegelijkertijd meer groene banen kan scheppen. "Vasthouden aan de huidige 20% emissiereductie in 2020 is niet alleen achterhaald maar zelfs schadelijk voor de concurrentiepositie van de EU," aldus Europees parlementslid Bart Staes (Groen!).

De Europese milieuministers vergaderen vandaag over de mislukte klimaattop in Kopenhagen en de inzet van Europa in de internationale klimaatonderhandelingen. Staes hoopt dat de EU eindelijk weer het voortouw zal nemen: "Al drie jaar herhaalt de EU dezelfde riedel van 20% reductie en eventueel 30% als andere landen meedoen. Het punt is dat de EU zich wat betreft doelstelling intussen in dezelfde positie bevindt als Rusland, Brazilië en de VS. Ronduit pijnlijk."

Staes: “Europa wil graag voorop lopen in haar klimaatambities. Nu zien we echter dat landen als Japan en Australië verder durven te gaan en innoveren. Ik roep de milieuministers op om vandaag al naar 30% emissiereductie te gaan, zonder af te wachten wat landen als de Verenigde Staten doen. Zo kunnen we onze concurrentiepositie op dit gebied versterken. Het onderzoek van CE Delft toont aan dat dit niet alleen goed is voor ons klimaat, maar ook voor onze economie.”

Staes: “Uit de studie blijkt dat het effect van het huidige EU-doel in terugdringen van uitstoot is te verwaarlozen, als je rekening houdt met de economische crisis én met het feit dat een groot deel van de reducties afgekocht mag worden in het buitenland. De EU wil 20% minder uitstoot tegen 2020, maar uit de studie blijkt dat door de economische crisis er alleen al een reductie van 9 % wordt gehaald. Tel daarbij de maatregelen die buiten de EU worden genomen, en er gebeurt in de EU bijna niets. Dat is slecht voor de Europese geloofwaardigheid, slecht voor het klimaat en slecht voor de economie."

Als Europa haar ambities niet verhoogt, dan lopen we het risico dat de broodnodige, technologische innovaties niet plaatsvinden. Staes: "Daarnaast zal de prijs van CO2 in ons Europees emissiehandelssysteem weer langzaam richting de nul euro gaan. Ook dat is dramatisch voor de broodnodige innovatie.”

Het rapport van CE Delft is uitgevoerd voor de Europese Groenen en vandaag in Brussel gepresenteerd. Meer informatie:

http://www.ce.nl/nieuws/76/Should_the_EU_adopt_more_ambitious_greenhouse_gas_reduction_targets/

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?