Persberichten

AA
Herziening detacheringsrichtlijn voorziet gelijke rechten voor werknemers


Het Europees Parlement keurde vandaag met een overgrote meerderheid (456 voor, 147 tegen en 49 onthoudingen) de nieuwe regels goed voor gedetacheerde werknemers. Europees Parlementslid Bart Staes (Groen) stemde voor de herziening van de detacheringsrichtlijn die de rechten versterkt van werknemers die grensoverschrijdende diensten verlenen. Daarmee wordt het moeilijker voor bedrijven om onderling te concurreren over de rug van werknemers.

Staes: “Met deze regels wordt de historische fout rechtgezet om de rechten van werknemers ondergeschikt te maken aan het vrije verkeer van dienstverlening binnen de Europese Unie. Het is prima als een bedrijf een klus in een ander EU-land uitvoert, mits het de arbeidsvoorwaarden in dat land respecteert.”

Onder de huidige regels gelden voor gedetacheerde werknemers alleen een beperkte harde kern aan arbeidsvoorwaarden van het land waarin ze hun werkzaamheden uitvoeren, waaronder het wettelijk minimumloon. Dankzij de nieuwe regels gaat een veel bredere set aan arbeidsvoorwaarden gelden. In de onderhandelingen over de richtlijn met nationale regeringen dwong het Europees Parlement belangrijke verbeteringen af zoals de afspraak dat huisvestings- of reiskosten niet meer van het loon van gedetacheerde werknemers mogen worden afgetrokken. Ook kunnen cao's voortaan breder worden toegepast op gedetacheerde werknemers, zelfs als ze niet algemeen verbindend verklaard zijn.

Of de nieuwe regels echt een einde maken aan misbruik, onderbetaling en valse concurrentie staat of valt bij de handhaving van de nieuwe regels. “Voldoende middelen voor nationale arbeidsinspecties zijn cruciaal en het plan voor een nieuwe Europese Arbeidsautoriteit zou de samenwerking tussen nationale inspecties kunnen verbeteren om malafide opdrachtgevers aan te pakken. Net zoals we in de Unie via Europol de georganiseerde misdaad inzake mensen, drugs- of wapenhandel alsmede de strijd tegen terrorisme coördineren en organiseren is er nood aan zo’n samenwerking tussen de sociale inspectiediensten. In die zin zal de Europese Arbeidsautoriteit moeten werken als een soort “Sociale Europol””, aldus Bart Staes.

Op aandringen van de lidstaten worden de arbeidsvoorwaarden voor de transportsector vastgelegd in een aparte wet waarover het Europees Parlement binnenkort zal stemmen. De Groene fractie in het Europees Parlement zal zich ervoor inzetten dat ook vrachtwagenchauffeurs werken tegen de voorwaarden die gelden in het land waar ze hun opdracht uitvoeren en daarbij ook de nodige bescherming genieten.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?