Persberichten

AA
Havenuitbreiding beter begraven.
In de brief van de Europese Commissaris voor Leefmilieu Wallström die reeds op 18 januari ll. werd verstuurd aan de Belgische regering werden de plannen tot havenuitbreiding op de Linker Scheldeoever in strijd bevonden met liefst drie Europese richtlijnen. Vooreerst heeft het Vlaams Gewest nagelaten de cumulatieve en grensoverschrijdende milieueffecten goed in kaart te brengen. Bovendien zegt de Habitat-richtlijn, ter bescherming van de leefomgeving, dat grote economische projecten enkel kunnen doorgang vinden als de ‘dwingende reden van groot openbaar belang’ kunnen worden aangetoond en als ‘alle nodige compenserende maatregelen werden getroffen’. Dit is onvoldoende gebeurd. Ten derde werden de alternatieven, onder andere Zeebrugge, onvoldoende onderzocht. Als de Vlaamse regering geen grondige argumenten kan aanhalen, volgt er ongetwijfeld ook nog een vernietigende kritiek van het Hof van Justitie. Als kers op de taart heeft de Raad van State bezwaren bij de bouwvergunning van het Deurganckdok en moet ook in de komende maanden een beslissing volgen over de miljardenkostende verdieping van de Westerschelde. De twee Europarlementsleden Nelly Maes en Bart Staes vinden dat het tijd wordt dat er wat betreft de ontwikkeling van de haven eindelijk rekening zal worden gehouden met de duurzame ontwikkeling van gans de regio in plaats van vanuit een louter economisch uitbreidingslogica de toekomst van gans de streek te hypothekeren.
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?