Persberichten

AA
Grootste minderheid in Europa wordt meest gediscrimineerd

Op 8 en 9 april komen in Cordoba tijdens de tweede Roma-top vertegenwoordigers van de Europese instellingen, lidstaten, internationale organisaties en het Romse middenveld samen om verder te bouwen aan een gezamenlijke aanpak van de Roma-problematiek. Het Europese Parlement maakte vandaag haar standpunt bekend. Bart Staes (Groen! Europarlementslid) - mede-auteur van de goedgekeurde resolutie - ziet hierin een sterk signaal naar de lidstaten en de Commissie.

Staes: "De EU heeft eigenlijk een sterk wettelijk kader om discriminatie aan te pakken, maar lidstaten blijven in gebreke als het gaat om de handhaving ervan. Ook de structuurfondsen bieden in principe de nodige financiële ruimte om de problemen aan te pakken. En toch komen benedenmaatse en onhygiënische levensomstandigheden en gettovorming bij Roma op grote schaal voor."

De resolutie pleit voor degelijke werkgelegenheid en huisvesting, voor gelijke toegang tot gezondheidszorg en voor inclusief onderwijs. Aan de lidstaten vraag het Parlement om hun verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van de grove schendingen van de rechten van deze mensen. De Commissie is opgeroepen om de strijd tegen sociale uitsluiting en extreme armoede heel ernstig te nemen.

Na de uitbreiding van de Unie met 10 nieuwe lidstaten in 2007 vertegenwoordigen de Roma zowat de grootste minderheid in Europa. Er zijn naar schatting 12 à 15 miljoen Roma in Europa, waarvan 7 à 9 miljoen in de Unie wonen. Deze - vaak rondtrekkende gemeenschappen - zijn al te dikwijls slachtoffer van sociale, economische en politieke discriminatie.

Staes: "De integratie van Roma is de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van alle lidstaten. Het heeft geen zin de groepen mensen telkens te verjagen zoals we de laatste maanden in Gent zien. We hopen dat plaatselijke autoriteiten in de toekomst beter gebruik maken van de door de structuurfondsen geboden mogelijkheden ter bevordering van de inclusie van Roma".

De resolutie werd aangenomen door 572 leden, er waren 28 tegenstemmen en 23 onthoudingen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?