Persberichten

AA
Groenen vragen uitstel kwijting Europese Commissie na ethische schandalen

 

Als gevolg van enkele recente schandaaltjes binnen de Europese Commissie vraagt de Europese groene fractie om geen kwijting te verlenen aan de uitvoering van de begroting van die Europese Commissie.Europees parlementslid Bart Staes (Groen) diende vandaag het verzoek in, in het kader van de jaarlijkse kwijtingsprocedure van de commissie begrotingscontrole: “De zaak rond de benoeming van topambtenaar Martin Selmayr is de laatste schakel in een reeks van inconsistenties rond top-benoemingen, lobby-ontmoetingen, en financiële kwesties binnen de Europese Commissie. Recent werd voormalig Commissie-voorzitter Barroso betrapt op het lobbyen voor zakenbank Goldman Sachs, terwijl hij nog zo had beloofd dat niet te doen, werd Commissaris Cañete nog maar eens in een controverse verwikkeld omdat hij naast zijn loon als commissaris ook al maandelijks – als ex-europarlementslid -  geld ontvangt uit het vrijwillig pensioenfonds van het EP. Als de Europese Commissie zo weinig belang lijkt te hechten aan transparantie, goed bestuur en belangenconflicten, dan kunnen we hen niet de kwijting verlenen over hun budget totdat er maatregelen zijn genomen om de ethische procedures te verbeteren.”

De groenen vragen 3 concrete zaken:

  1. Een uitleg van voorzitter Juncker over de lobby-ontmoeting tussen commissaris Katainen en Barosso en met name waarom er geen registratie van die ontmoeting is.
     
  2. Dat Commissaris Cañete ofwel uit het vrijwillige EP pensioenfonds stapt of aan de Europese commissie vraagt om de maandelijkse betalingen van zijn salaris af te houden.
     
  3. Juncker moet voldoende duidelijkheid bieden over de recente benoemingscarroussel binnen de Commissie en met name over de benoeming van zijn kabinetschef Martin Selmayr tot secretaris-generaal van de Europese Commissie.
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?