Persberichten

AA
Groene, sociale oplossingen voor Europese economie uitgesteld

Een coalitie van liberalen en christen-democraten heeft vandaag in het Europees parlement de stemming tegengehouden van een progressief voorstel voor de EU2020-strategie van de groenen en sociaal-democraten, dat de weg moet openen naar een duurzaam en sociaal Europa. Daardoor lopen oplossingen voor de aanpak van de crisis weer vertraging op. Groen!-europarlementslid Bart Staes is teleurgesteld.

Staes: "De groenen waren er als enigen in geslaagd een coalitie te vormen met een andere fractie om te komen tot een gezamenlijke visie. Dat de sociaal-democraten dit keer met een andere partij zaken doen dan met de liberalen en christen-democraten is kennelijk zo'n doorn in hun oog, dat zij nu de stemming vandaag hebben tegengehouden."

Aanvankelijk hadden de sociaal-democraten met de liberalen en christen-democraten een voorstel. De S&D besloot zich eerder deze week aan te sluiten bij het voorstel van de groenen, waarop ook de liberalen zich terugtrokken uit het christendemocratisch initiatief. Daarmee is het voorstel van de groenen het enige voorstel dat door meerdere partijen gesteund wordt. Het voorstel bevat een aantal belangrijke stappen naar een duurzame sociaal Europa en aanpak van de crisis. Door het uitstel zal verder onderhandeld worden met alle partijen om tot een gezamenlijk voorstel te komen. De voorzitter van de sociaal-democraten, Martin Schultz, gaf in de plenaire vergadering aan dat hij vast zal blijven houden aan het groen-rode compromis.

Staes: "Wij zijn met de sociaal-democraten gekomen met concrete plannen om de EU duurzaam uit de begrotingscrisis en economische crisis te helpen door invoering van belasting op financiële transacties, groene belastingen en de aanpak van belastingparadijzen. Financiële speculanten die de stabiliteit van de euro in gevaar brengen worden aangepakt door strikte regels en streng toezicht in te voeren. De groene plannen voor een versterkte economische integratie met meer toezicht op de begrotingen van EU-lidstaten moet voorkomen dat onverantwoord economisch beleid tot een nieuwe crises leidt."

In tegenstelling tot de rechts-conservatieve partijen maakt Groen! in Europa werk van milieu- en klimaatbeleid. In het compromis dat de groenen sloten staat de doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen met minimaal 30 procent terug te dringen. Een doelstelling die de Europese Commissie intussen ook onderschrijft. De groenen spreken de EU-landen aan op het feit dat zij te weinig doen om de afname van biodiversiteit tegen te houden. Ook moet de EU aansturen op 100% duurzame energie in 2050.

"Ook op sociaal vlak kiezen de Groenen voor werkbare oplossingen: het verhogen van de arbeidsparticipatie door meer vrouwen, ouderen, jongeren betere kansen op de arbeidsmarkt te geven. Een moderne arbeidsmarkt zorgt ervoor dat Europese welvaartsstaten ook met de vergrijzing houdbaar blijven. Groen! roept de EU-landen verder op om de armoede iedere vijf jaar met de helft terug te dringen, ondermeer door fatsoenlijke lonen en toegang tot sociale diensten," aldus Staes

Het is nu afwachten tot juni of de andere fracties zich zullen aansluiten bij het groen-rode voorstel.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?