Persberichten

AA
Groen! teleurgesteld over uitkomst klimaat- en energiepakket

et Europees Parlement stemde vandaag in meerderheid voor het klimaat- en energiepakket. Groen! is teleurgesteld dat Europa het leiderschap wat ze een jaar geleden beloofde niet heeft waargemaakt.

Van de zes milieuwetten die samen het klimaat- en energiepakket vormen heeft Groen! er drie gesteund. "De overige drie schoten serieus tekort om de Europese economie om te vormen tot een minder vervuilende", aldus Europarlementslid Bart Staes (Groen!).

Groen! is trots op de richtlijn voor hernieuwbare energie van de groene rapporteur Claude Turmes, maar de voorstellen over emissiehandel en lastenverdeling (effort sharing) tonen serieuze gebreken.

"Europa dreigt haar leidende rol op klimaatgebied te verliezen. Als je een voortrekkersrol wil spelen en het goede voorbeeld wil geven, dan moet je het lef hebben om voor de troepen uit te lopen. Het is ook niet alsof we nog heel veel tijd hebben, want de klimaatklok tikt ondertussen gewoon verder", aldus Staes.

Gemiddeld krijgen lidstaten de mogelijkheid om tot 72% van hun inspanningen af te kopen in ontwikkelingslanden door daar in groene projecten te investeren. Groen! vindt dat een grote fout en stemde daarom tegen het effort sharing deel van het klimaatpakket.

"Het is een klap in het gezicht voor al die ondernemers en wetenschappers die keihard bezig zijn te innoveren. In plaats van hen door strenge duurzaamheidseisen een concurrentievoordeel te geven, kiest Europa ervoor om haar verantwoordelijkheid te dumpen in Derde Wereldlanden. Wij kunnen lekker verder rijden in 4X4-terreinwagens als we maar genoeg laaghangend fruit in de ontwikkelingslanden plukken", aldus Staes.

Staes vervolgt dat het afkopen van vervuiling in ontwikkelingslanden ook economisch niet slim is. "Nu Obama fors wil inzetten op groene innovatie en wij dus vooral investeringen in het buitenland gaan doen, dreigt onze eigen economie achterop te raken. Straks missen we de groene boot."

Groen! stemde wel voor de emissiehandel. Het is teleurstellend dat een groot deel van de vervuilende industrieën hun rechten voorlopig nog gratis krijgen, maar het is absolute winst dat we voor de energiesector in de oude lidstaten richting volledige veiling gaan.

Staes: "We hebben geen tijd te verliezen en het is absoluut noodzakelijk dat we de emissies van de energie-intensieve bedrijven zo snel mogelijk gaan terugdringen. Het compromisvoorstel is weliswaar onvoldoende, maar het is wel een stap in de goede richting. We mogen nu niet blijven stilstaan, we moeten blijven knokken voor verdere verbeteringen. Innovatie en ´het vervuiler betaalt principe´ dat is wat centraal moet komen te staan in de Europese emissiehandel".

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?