Persberichten

AA
Groen! eist ontslag van EFSA-voorzitter wegens belangenvermenging

Diana Banati moet ontslag nemen als voorzitter van de raad van bestuur van de Europese Voedselveiligheid Autoriteit (EFSA). Dat eisen de groenen in het Europees Parlement. Europees parlementslid Bart Staes (Groen!): "Het EFSA neemt zeer belangrijke besluiten en adviezen die raken aan winsten van multinationals maar ook aan de volksgezondheid en de biodiversiteit. Zo'n instituut moet volstrekt neutraal zijn en boven elke twijfel verheven staan."

Danati blijkt verzwegen te hebben dat zij tot voor kort ook lid was van de raad van bestuur van het 'International Life Science Institute', een organisatie die lobbiet voor de multinationals uit de voedsel- en agro-industrie zoals Monsanto, Syngenta, Dupont, Nestlé en Kraft.

Staes: "Ik beschuldig mevrouw Danati nergens van. Maar dit ondermijnt volledig de onafhankelijkheid van EFSA. Het druist ook in tegen de oorspronkelijke bedoeling van dit agentschap. Ik was tien jaar geleden nauw betrokken bij de onderhandelingen rond de oprichting van EFSA, onder Belgisch EU-voorzitterschap, destijds een direct gevolg van diverse Europese voedselschandalen als de BSE-crisis en de dioxine-crisis. De afspraak was toen dat de geest van de organisatie absolute neutraliteit moest zijn. Een dergelijke EFSA-voorzitter is dat natuurlijk niet."

Staes: "De vrees is dat het EFSA - en daar zijn vele concrete aanwijzingen voor - al net zo geïnfiltreerd is door de genoemde multinationals zoals de Amerikaanse tegenhanger FDA. Zie bijvoorbeeld de invloed van Monsanto op de FDA zoals bleek uit de film en boek 'De wereld overeenkomstig Monsanto' van journaliste Marie-Monique Robin. Wij eisen dat de Europese Commissie die de benoeming van Danati goedkeurde, nu haar ontslag zou vragen. Collega José Bové kaartte deze informatie namens de groenen al in juli aan bij eurocommissaris Dalli, maar die reageerde niet. Hij erkende wel onlangs tijdens een GGO-conferentie in het EP, dat het veiligheidsbeleid en goedkeuringsproces rond GGO's verbeterd moet worden.

Wij eisen dat nu ook alle goedkeuringen en adviezen door EFSA over nieuwe GGO's tegen het licht gehouden worden."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?