Persberichten

AA
Grenscontroles in de Schengenzone mogen niet het nieuwe normaal worden


Tijdens de plenaire zitting van het Europees Parlement stemden de Europarlementsleden vandaag in om onderhandelingen op te starten met de Raad van Ministers en de Europese Commissie over de regels die men moet toepassen bij tijdelijke grenscontroles binnen de Schengenzone. “We kunnen niet toelaten dat grenscontroles binnen de Schengenzone het nieuwe normaal worden. Landen zoals Frankrijk, Duitsland en Zweden hebben allemaal interne grenscontroles opgestart.  Elk van hen heeft de maximumtermijn overschreden waarin ze tijdelijke grenscontroles mogen uitvoeren zoals voorzien is in de Schengengrenscode”, zegt Bart Staes, Europarlementslid voor Groen. De Europese Commissie vraagt voor een verlenging van de voorziene termijn met meer dan twee jaar.

Een progressieve meerderheid van de Europarlementsleden heeft ingestemd met grenscontroles in uitzonderlijke gevallen en de termijn van die controles is beperkt tot maximaal één jaar in het geval van een acute dreiging voor de openbare veiligheid. Staes: “Grenscontroles in de Schengenzone mogen geen schering en inslag worden, het gaat om een noodmaatregel die enkel in uitzonderlijke gevallen mag toegepast worden en strik gelimiteerd is in de tijd. Eender welke lidstaat die grenscontroles wil introduceren moet een risicoanalyse uitvoeren en staven waarom andere alternatieven onvoldoende zijn.”

“Lange wachtrijen aan de grenzen tussen Europese landen druist in tegen de logica van het beginsel van vrij verkeer van goederen en mensen. Dat is nochtans een fundamenteel recht van elke Europese burger. Europa moet de rechten van haar burgers verdedigen. De Europese Commissie moet zich sterk opstellen tegenover landen zoals Frankrijk, Duitsland en Zweden. Ze organiseren intussen al jaren grenscontroles zonder dat er redenen zijn om die controles verder aan te houden”, aldus Bart Staes.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?